Power & Utilities

  • Share

Energi Tax

Nya affärsmodeller och allt mer komplicerade lagar och bestämmelser gör att energibolagen måste omvärdera sin inställning till skatter.

Då många företag konkurrerar om tillväxt måste man se till att förbättra resultaten inom alla områden, även skatteområdet.

Våra rådgivare har erfarenhet av planering, regelefterlevnad och rapportering.  Minst lika viktigt är att vi även upprätthåller relationer med skatte- regleringsmyndigheter.

Våra tjänster för energibolag innefattar företagsbeskattning och personlig skatterådgivning, bolagsskatt, humankapital, punktskatt, internationella skattefrågor och transaktionsskatt.

Några av våra viktigaste tjänster innefattar följande:

  • Global efterlevnad och rapportering
  • Rådgivning i skattefrågor
  • Redovisning av inkomstskatter under de internationella redovisningsstandarderna, International Financial Reporting Standards (IFRS)
  • Internationella skatterådgivningstjänster
  • Internprissättning och skatteeffektiv leveranskedjehantering
  • Skatterådgivning om transaktionsskatter
  • Humankapital

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

Webcast: Dodd-Frank Act

Derivatives and power and utilities

Although most of Dodd-Frank is focused on the financial industry, power and utilities are affected because they use over-the-counter derivatives. Watch our latest webcast to find out more.