Skapa tillväxt

  • Share

Vill du ha en tätposition i din branch? Då måste du identifiera olika möjligheter som kan utveckla din verksamhet. Dessutom bör du införa strategier som särskiljer dig från konkurrenterna.

En svagare konjunktur kan vara rätt tidpunkt att se över din affärsmodell. Bör du utveckla nya produkter eller kanske växa på nya marknader? För att positionera företaget för tillväxt måste du fokusera på operativ effektivitet och strategiska förvärv som kan ge dig nya marknadsandelar.

Vi vägleder dig med ett mål i sikte – att skapa en konkurrenskraftig verksamhet med en organisation som är flexibel för omvärldens förändringar.

Vill du marknadsnotera ditt bolag?


Rapid-growth market cities: powerhouses of growth

Growth potential is highest in markets experiencing rapid urbanization and adopting new technologies, according to our latest Rapid-Growth Markets Forecast.

Africa: the big story of the next decade?

The perception of Africa as an investment destination has improved dramatically, with sub-Saharan Africa showing encouraging development. Read our 2014 Africa Attractiveness survey.

Rising wealth in rapid-growth markets

A young population across our 25 rapid-growth markets, growing in wealth, will drive a changing pattern of world consumption. Find out more in the February edition of our forecast.

Reforms boost Portugal’s investment opportunities

Investors perceive Portugal as more attractive than Europe as a whole, with recent reform programs. Learn more in our 2013 Portuguese attractiveness survey.

India attractiveness survey: enabling the prospects

India remains one of the top destinations for foreign investment. Find out what makes this country maintain its attractiveness.

G20 Entrepreneurship Barometer: the power of three

Together, governments, entrepreneurs and corporations can spur growth across the G20. Find out which countries are getting it right, and which have lessons to learn.

Managing indirect taxes in rapid-growth markets

We look at both the issues and opportunities that multinational companies face in doing business in emerging and fast-growing economies. Get our insights.

Latin American companies turn up the growth volume

Latin American companies are poised to expand significantly. Our report looks at growth in this dynamic new market. Learn more.