Skapa tillväxt

  • Share

Vill du ha en tätposition i din branch? Då måste du identifiera olika möjligheter som kan utveckla din verksamhet. Dessutom bör du införa strategier som särskiljer dig från konkurrenterna.

En svagare konjunktur kan vara rätt tidpunkt att se över din affärsmodell. Bör du utveckla nya produkter eller kanske växa på nya marknader? För att positionera företaget för tillväxt måste du fokusera på operativ effektivitet och strategiska förvärv som kan ge dig nya marknadsandelar.

Vi vägleder dig med ett mål i sikte – att skapa en konkurrenskraftig verksamhet med en organisation som är flexibel för omvärldens förändringar.

Vill du marknadsnotera ditt bolag?


2015 Africa attractiveness survey

Our 2015 Africa attractiveness survey – Making choices, reveals that  Africa’s share of foreign direct investment (FDI) value increases despite the falling number of investment projects in Africa.

European attractiveness survey 2015

In 2014, Europe attracted US$305b of investment funding, up 36% from 2013. It’s projected that Europe’s attractiveness will improve further over the next five years.

Emerging markets impact Europe's FDI

In this extract from our 2014 European attractiveness survey, we take a closer look at the role that emerging markets have played in Europe’s FDI story.

How do you plan to accelerate your growth?

We use The EY 7 drivers of growth, and our insights from working with leading companies, to help companies think differently about their growth.

Rapid-growth market cities: powerhouses of growth

Growth potential is highest in markets experiencing rapid urbanization and adopting new technologies, according to our latest Rapid-Growth Markets Forecast.

Africa: the big story of the next decade?

The perception of Africa as an investment destination has improved dramatically, with sub-Saharan Africa showing encouraging development. Read our 2014 Africa Attractiveness survey.

Rising wealth in rapid-growth markets

A young population across our 25 rapid-growth markets, growing in wealth, will drive a changing pattern of world consumption. Find out more in the February edition of our forecast.

India attractiveness survey: enabling the prospects

India remains one of the top destinations for foreign investment. Find out what makes this country maintain its attractiveness.