Pressmeddelanden och aktuell information

  • Share

2015-03-18
EY tar initiativ till ny jämförelse av kommunernas kvalitet på seniorboenden
De kommuner som lyckas locka seniorer att sätta bo kan se fram emot ökade skatteintäkter, fler arbetstillfällen och ökat bostadsbyggande. Marknaden för äldrebostäder växer nu kraftigt fram och kommer att engagera allt fler företag, investerare och kommuner. I samarbete med CLA Sweden och Nai Svefa har EY tagit fasta på denna utveckling och tar nu ett initiativ till Sveriges första kommunranking med fokus på kvaliteten i seniorers boenden och boendemiljöer. 

2015-03-16
För åttonde året i rad är EY branschbäst i Företagsbarometern
EY är branschbäst bland Sveriges ekonomistudenter. Det visar undersökningen Företagsbarometern som Universum Communication genomför varje år.

2015-02-25
Kraftig ökning av svenska företagsaffärer under 2014
Förra året var det mest transaktionsintensiva året i Sverige sedan finanskrisens början 2008 enligt rapporten EY Corporate Transaction Trends. Den återkommande studien, där revisions- och rådgivningsföretaget EY varje kvartal kartlägger förvärv och försäljningar bland Sveriges största företag, visar att antalet transaktioner 2014 ökade med 18 procent jämfört med 2013.

2015-01-29
Klarnas grundare är Sveriges främsta entreprenörer
Sebastian Siemiatkowski, Victor Jakobsson och Niklas Adalberth från Klarna AB i Stockholm utsågs ikväll till Sveriges främsta entreprenörer vid den nationella finalen i EY:s entreprenörstävling EY Entrepreneur Of The Year. De tre Klarna-grundarna mottog priset av näringsminister Mikael Damberg inför drygt 700 gäster under en galakväll i Stockholms stadshus och kommer nu att representera Sverige vid världsfinalen i Monte Carlo senare i vår.

2015-01-20
Nu utses Sveriges främsta entreprenör
Torsdagen den 29 januari utses Sveriges främsta entreprenör när den nationella finalen i EY:s entreprenörstävling EY Entrepreneur Of The Year äger rum. Entreprenörer från hela landet tävlar om den prestigefulla titeln och chansen att få representera Sverige i den internationella finalen i Monte Carlo till våren. Näringsminister Mikael Damberg delar ut priset i Stockholms stadshus.

2015-01-08
Ny allians stärker företags framgång genom strategiska partnerskap
De mest framgångsrika företagen är de som har förmågan att samtidigt lyckas öka sin konkurrenskraft, sänka sina kostnader, höja sin kvalitet och öka innovationstakten. Ett sätt att klara av detta är strategiska partnerskap och mervärdesskapande samarbeten. För att fler företag ska lyckas lanserar nu Advokatfirman Lindahl och EY ett samarbete kring Vested.

2014-11-27
Roger Berggren från LEAX Group är Svealands främsta entreprenör
Roger Berggren från LEAX Group AB i Köping utnämndes ikväll till Svealands främsta entreprenör i EY:s entreprenörstävling EY Entrepreneur Of The Year. Han kommer nu att representera regionen när Sverigefinalen avgörs i Stockholms stadshus i januari.

2014-11-25
Klarnas grundare årets främsta entreprenörer i Stockholmsregionen
Sebastian Siemiatkowski, Viktor Jakobsson och Niklas Adalberth från IT-företaget Klarna utnämndes ikväll till Stockholmsregionens främsta entreprenörer i EY:s entreprenörstävling EY Entrepreneur Of The Year. De kommer nu att representera regionen när Sverigefinalen avgörs i Stockholms stadshus i januari.

2014-11-25
När hörde du av ditt försäkringsbolag senast?
En ny undersökning från EY visar att försäkringskunder önskar en tätare relation med sitt försäkringsbolag. 45 procent av deltagarna i undersökningen har inte hört av sitt bolag under de senaste 18 månaderna och efterfrågar mer frekvent,  relevant och personligare kommunikation.

2014-11-19
Christian von Koenigsegg är Sydsveriges främsta entreprenör
Christian von Koenigsegg från Koenigsegg Automotive AB i Ängelholm utnämndes ikväll till Sydsveriges främsta entreprenör i EY:s entreprenörstävling EY Entrepreneur Of The Year. Han kommer nu att representera regionen när Sverigefinalen avgörs i Stockholms stadshus i januari.

2014-11-17
Johan Enocson från Active Invest är årets främsta entreprenör i region Östra
Johan Enocson från Active Invest Sweden AB i Åseda utnämndes ikväll till årets främsta entreprenör i region Östra i EY:s entreprenörstävling EY Entrepreneur Of The Year. Tolv finalister från Kalmar län, Kronobergs län, Jönköpings län, Södermanlands län och Östergötlands län gjorde upp om titeln på en galakväll i Växjö. Johan kommer nu att representera regionen när Sverigefinalen avgörs i Stockholm stadshus i januari.

2014-11-12
Richard och Christoffer Bergfors från Max är Norrlands främsta entreprenörer
Richard och Christoffer Bergfors från Max Hamburgerrestauranger AB utnämndes ikväll till Norrlands främsta entreprenörer i EY:s entreprenörstävling EY Entrepreneur Of The Year. De kommer nu att representera regionen när Sverigefinalen avgörs i Stockholms stadshus i januari.

2014-11-10
Palle Stenberg från Nudie Jeans är årets främsta entreprenör i Västsverige
Palle Stenberg från Nudie Jeans i Göteborg utnämndes ikväll till Västsveriges främsta entreprenör i EY:s entreprenörstävling EY Entrepreneur Of The Year. Han kommer nu att representera regionen när Sverigefinalen avgörs i Stockholms stadshus i januari.

2014-11-05
Trots tapp under tredje kvartalet spås starkt helår för företagsaffärer
En ny rapport från EY visar att svenska storbolag totalt genomförde 36 företagsaffärer under tredje kvartalet 2014, vilket är en minskning med 12 procent jämfört med det andra kvartalet i år. Den relativt låga transaktionsaktiviteten under kvartalet spås dock återhämta sig i slutet av året.

2014-10-28
Förvärvsaptiten väntas öka
När EY tillfrågar 1 600 ledande beslutsfattare på stora företag i 60 länder, pekar allt på att transaktionsaktiviteterna kommer att öka kraftigt framöver. Hela 40 procent av respondenterna räknar med att fullfölja förvärv under de kommande tolv månaderna. Detta är den högsta siffran på tre år och ett stabilare marknadsläge kan innebära att transaktionsvolymerna globalt åter når 2006 års nivåer.

2014-10-09
EY är branschens mest attraktiva arbetsgivare
När Sveriges unga yrkesverksamma röstar fram sina drömarbetsgivare placerar sig EY på en elfte plats och blir därmed bäst bland revisions- och rådgivningsföretagen.

2014-10-03
AstraZeneca vinnare av EY Risk Transparency Award
En årsredovisning med tydlig koppling mellan verksamhet, strategi och risker ger AstraZeneca årets EY Risk Transparency Award. Utmärkelsen delas ut idag vid EY:s årliga Riskkonferens i Stockholm, där årets tema är geopolitiska risker.

2014-09-26
Vårt globala resultat
EY rapporterar en global omsättning på 27,4 miljarder USD för räkenskapsåret som avslutades 30 juni 2014. Samtliga affärsområden växer och totalt har omsättningen ökat med 6,8 % jämfört med föregående år. Antalet anställda har under året ökat från 175 000 till 190 000 personer globalt.

2014-09-18
EY Entrepreneur Of The Year lockar rekordmånga entreprenörer
Entreprenörstävlingen EY Entrepreneur Of The Year fortsätter att växa i Sverige och i år är antalet nominerade rekordstort med närmare 870 entreprenörer i olika branscher från hela landet. Efter en omfattande regional uttagningsprocess under hösten ska en nationell jury utse en Sverigevinnare bland alla tävlande. Juryn, bestående av flera välkända näringslivsprofiler, har i år fått tillskott av bland andra Pär Nuder, Elisabeth Thand Ringqvist och Richard Båge.

2014-09-11
Nordisk Life Sciences måste rusta för framtiden
EY presenterar nu en ny omfattande studie av Life Sciences i Norden. Studien visar att branschsektorn är stark, vital och arbetar med mycket innovativa och lovande projekt. Samtidigt står branschen inför stora utmaningar framöver i en global och konkurrensutsatt miljö.

2014-09-10
EY återigen revisionskundernas favorit
EY har för andra året i rad utsetts till ”Årets revisionsbyrå” i Finansbarometern. EY har även de nöjdaste småföretagskunderna och utses till ”Årets småföretagsrevisor” för tredje året i följd.

2014-08-21
Svenska storföretag i köpartagen
EY:s nya rapport Corporate Transaction Trends sammanställer de svenska storföretagens försäljningar och förvärv under andra kvartalet i år. Rapporten visar på en fortsatt mycket hög transaktionsaktivitet och antalet förvärv ökade med 17 procent jämfört med årets första kvartal.

2014-06-27
EY och tidigare KPMG i Danmark går samman den 1 juli 2014
Samgåendet mellan EY och KPMG i Danmark är nu klart och de båda verksamheterna slås ihop den 1 juli. EY i Danmark blir därmed ett av de största revisions- och rådgivningsföretagen på den danska marknaden.

2014-06-26
Socioekonomiskt skolstöd når inte fram till de som behöver det bäst
Kommunernas socioekonomiska resursfördelning till elever med särskilda behov är utformat på ett sådant sätt att det skapar svårigheter för resurserna att nå fram och möta eleverna behov. Det innebär att förtydligandet av skollagen i syfte att skapa en mer likvärdig skola som träder i kraft den 1 juli får ett svagare genomslag. Detta framgår i en ny rapport från EY.

2014-06-26
Hög medvetenhet inte tillräckligt för att förebygga korruption
Svenska beslutsfattare har en hög medvetenhet om att korruption existerar i Sverige men få anser att det är ett problem för den egna organisationen. Uppfattningarna leder till bristande interna processer, och att det förebyggande arbetet mot korruption blir lågt prioriterat. Detta visar en ny rapport från EY vilken kommer att diskuteras på ett seminarium under Almedalsveckan 2014.

2014-06-24
Sverige bör öka satsningar på eHälsa
Dagens ersättnings- och incitamentsmodeller för digital vård behöver utvecklas och processerna vid införande måste stärkas för att Sverige ska få fler framgångsrika eHälsoinitiativ. Det är några av slutsatserna i en ny studie från EY som tar fasta på nationella framgångsfaktorer inom eHälsa. Samtidigt går allt fler länder nu om Sverige som ledande IT-nation.

2014-06-12
Korruption ovanligare i Sverige än i våra grannländer
Förekomsten av korruption i Sverige är låg. Endast sex procent uppger att de upptäckt bedrägerier de senaste två åren. I Norge är motsvarande andel 26 procent och i Danmark 14 procent. Det visar en ny undersökning från EY.

2014-06-08
Grundare av indisk bank utsedd till världens främsta entreprenör
Uday Kotak, grundare av Kotak Mahindra Bank i Indien, blev under lördagskvällen utsedd till världens främsta entreprenör vid den internationella finalen av EY Entrepreneur of The Year i Monte Carlo. Sveriges representant Erik Arpi, grundare av Pictura AB i Karlstad, hamnade på delad andraplats tillsammans med övriga finalister som tillsammans representerade över 50 länder.

2014-05-30
Svenske Erik Arpi kan bli världens främsta entreprenör
Erik Arpi, vd och grundare av Pictura AB, utsågs i januari till Sveriges främsta entreprenör. Nästa lördag har han chansen att vinna EY World Entrepreneur of the Year när entreprenörer från fler än 50 länder samlas i Monte Carlo för att göra upp om titeln som världens främsta entreprenör.

2014-05-28
Samgåendet av EY och KPMG i Danmark godkänt
EY i Danmark meddelar idag att den danska Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har godkänt ett samgående av EY och KPMG i Danmark. Detta innebär att 1500 partner och anställda på KPMG i Danmark kommer att lämna sitt nätverk och bli en del av EY. KPMG Danmark och EY kommer nu att lösa några juridiska formaliteter innan verksamheterna slås ihop, vilket förväntas ske inom kort.

2014-05-27
Många förvärv gav stark start på året
Årets första kvartal innebar fortsatt stark transaktionsaktivitet. Totalt gjorde Sveriges största företag 38 affärer under perioden, vilket innebär en ökning med 27 procent jämfört med samma kvartal året innan.

2014-05-23
EY i topp när nordiska ekonomistudenter rankar sin drömarbetsgivare
33 000 nordiska universitetsstudenter har sagt sitt och EY är fortsatt i topp, för fjärde året i rad, i Universums undersökning ”Most Attractive Employer”.

2014-05-22
Ökade globala skatterisker oroar företag
En betydande andel beslutsfattare med ansvar för skatt och finansfrågor förutspår att skatteriskerna kommer att öka de närmaste två åren. Det visar en ny global rapport från EY, Bridging the Divide. Enligt rapporten ses avsaknaden av nationell koordinering av OECDs projekt Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) som en stor risk.

2014-05-09
Stora transaktioner i centrum under det kommande året
När ledande befattningshavare på stora företag världen över förutser transaktionsaktiviteterna, spås färre men större transaktioner.

2014-03-17
High-level summit: EY Nordic China Summit 2014
The Chinese market continues to offer enormous opportunities for Nordic companies. EY has the pleasure to invite you to EY Nordic China Summit 2014 to take part of the latest insights, trends and analysis of the Chinese market. How will new political reforms affect Swedish companies doing business in or with China? What are the implications for operations, rules and taxes in China? How immense is the risk of corruption?

2014-02-11
Högre transaktionsaktivitet att vänta efter stabilt 2013
Under 2013 ökade antalet företagsaffärer med 9 procent. Totalt genomförde storföretagen 140 affärer under året. Under 2014 förväntas ytterligare höjda transaktionsnivåer när den ekonomiska aktiviteten tilltar. Det visar EY:s nya rapport Corporate Transaction Trends.

2014-01-30
Erik Arpi från Aktiebolaget Pictura är Sveriges främsta entreprenör
Erik Arpi från Aktiebolaget Pictura utsågs ikväll till Sveriges främsta entreprenör vid den nationella finalen av EY Entrepreneur Of The Year. Erik mottog priset av H.K.H. Prins Daniel inför drygt 800 gäster under en galakväll i Stockholms stadshus och kommer nu att representera Sverige vid världsfinalen i Monte Carlo senare i vår. 

2014-01-14
Svenska fastigheter fortsatt heta för investerare
Nittio procent av Europas fastighetsinvesterare anser att den svenska marknaden är attraktiv eller mycket attraktiv i jämförelse med övriga Europa och de spår ett ökat antal fastighetsaffärer i Sverige under 2014. Det visar en ny rapport från EY som bygger på intervjuer med över 500 fastighetsinvesterare i 15 länder. 

2013-12-17
Norden och Baltikum ljusglimtar i grått Europa
Eurozonen lyckas nätt och jämnt ta sig över recessionsstrecket, men utsikterna för Norden ser ljusare ut. Det konstaterar Oxford Economics i senaste EY Eurozone Forecast Outlook for the Nordic Region, som räknar med en blygsam tillväxt på 0,9 % för eurozonen nästa år, medan Nordens samlade ekonomier bedöms växa med 1,9 %.

2013-12-11
Här finns skogsindustrins framtid
Skogsindustrin måste öka sin närvaro på nya tillväxtmarknader bortom Bric-länderna för att kompensera vikande efterfrågan på befintliga marknader. En ny rapport från EY pekar ut länderna med störst potential.

2013-12-05
EY utser ny styrelse och ledning i Sverige
EY i Sverige har beslutat om att tillsätta en ny styrelse och ledning med start den 1 januari 2014. Helene Siberg Wendin, tillträder som ny styrelseordförande, Ragnar Gustavii som ny Country Managing Partner (CMP) och Stefan Persson som ny Managing Director (MD).

2013-11-27
Nässjöföretagare årets entreprenörer i region Östra
Ola Forsell, Olof Salling och Kenneth Karlsson från Kanonaden Entreprenad AB i Nässjö utnämndes ikväll till de främsta entreprenörerna i region Östra i EY:s (tidigare Ernst & Young) entreprenörstävling EY Entrepreneur Of The Year. De kommer nu att representera regionen när Sverigefinalen avgörs i Stockholms Stadshus i januari.

2013-11-26
Erik Arpi från Pictura är region Svealands främsta entreprenör
Erik Arpi från AB Pictura i Karlstad utnämndes ikväll till den främsta entreprenören i region Svealand i EY:s (tidigare Ernst & Young) entreprenörstävling EY Entrepreneur Of The Year. Han kommer nu att representera regionen när Sverigefinalen avgörs i Stockholms Stadshus i januari.

2013-11-25
Svante Andersson från Stenhaga Invest är årets entreprenör i region Väst
Svante Andersson från Stenhaga Invest i Vara utnämndes ikväll till den främsta entreprenören i region Väst i EY:s (tidigare Ernst & Young) entreprenörstävling EY Entrepreneur Of The Year. Han kommer nu att representera regionen när Sverigefinalen avgörs i Stockholms Stadshus i januari.

2013-11-21
Mattias Sjöberg från IV Produkt AB är årets entreprenör i region Sydost
Mattias Sjöberg från IV Produkt AB i Växjö utnämndes ikväll till den främsta entreprenören i region Sydost i EY:s (tidigare Ernst & Young) entreprenörstävling EY Entrepreneur Of The Year. Han kommer nu att representera regionen när Sverigefinalen avgörs i Stockholms Stadshus i januari.

2013-11-20
Leif Ryd från Araslöv Invest AB är årets entreprenör i Skåne
Leif Ryd från Araslöv Invest AB i Kristianstad utnämndes ikväll till den främsta entreprenören i region Syd i EY:s (tidigare Ernst & Young) entreprenörstävling EY Entrepreneur Of The Year. Han kommer nu att representera regionen när Sverigefinalen avgörs i Stockholms Stadshus i januari.

2013-11-18
Anders Ström från Unibet är årets entreprenör i Stockholmsregionen
Anders Ström, från Unibet Group plc, utnämndes ikväll till den främsta entreprenören i region Stockholm i EY:s (tidigare Ernst & Young) entreprenörstävling EY Entrepreneur Of The Year. Han kommer nu att representera regionen när Sverigefinalen avgörs i Stockholms Stadshus i januari.

2013-11-13
Karin Bodin och Anna Borgeryd från Polarbröd AB är årets entreprenörer i region Norr
Karin Bodin och Anna Borgeryd, Polarbröd AB, utnämndes ikväll till de främsta entreprenörerna i region Norr i EY:s (tidigare Ernst & Young) entreprenörstävling EY Entrepreneur Of The Year. De kommer nu att representera regionen när Sverigefinalen avgörs i Stockholms Stadshus i januari.

2013-10-28
Transaktionsaktiviteten i Sverige under tredje kvartalet pekar på ett starkt avslut för helåret
EY:s rapport Corporate Transaction Trends visar att svenska storbolag totalt genomförde 36 företagsaffärer under tredje kvartalet 2013, en ökning med 44 procent jämfört med samma period förra året. Efter ett svagt 2012, pekar nu mycket på att 2013 kan närma sig nivåerna från 2011.

2013-10-28
Världens företagsledare försiktigt optimistiska: fler förvärv planeras det närmaste året
35 procent av världens företagsledare planerar att genomföra förvärv inom de närmaste tolv månaderna, jämfört med 25 procent för ett år sedan. De mogna marknaderna leder återhämtningen och förtroendet ökar för tillväxtmarknaderna. Detta visar EY:s halvårsvisa rapport Capital Confidence Barometer. Resultaten baseras på intervjuer med 1 600 ledande befattningshavare i över 70 länder.

2013-10-18
SEB bäst på riskredovisning
SEB är det företag som bäst redovisar sina risker. I dag tar SEB emot utmärkelsen Risk Transparency Award 2013 vid EY:s årliga riskkonferens i Stockholm.

2013-10-14
Antalet börsintroduktioner förväntas öka under de kommande månaderna
EY:s Global IPO Update Q3 2013 visar att antalet börsintroduktioner i USA hittills under året är fler jämfört med helåret 2012. Investerarnas förtroende växer även i Europa och PE är drivande när de större affärerna dominerar. I Asien ökar antalet börsintroduktioner under Q3 jämfört med Q2 och ett större flöde av introduktioner förväntas i Hongkong.

2013-10-08
EY rapporterar global omsättning på 25,8 miljarder USD
EY:s globala omsättning för räkenskapsåret som avslutades 30 juni 2013 blev 25,8 miljarder USD, en ökning med 7,7 % jämfört med föregående år. Antalet anställda har ökat till 175 000 personer globalt.

2013-10-01
Eurozonens tillväxt tar fart 2014
Eurozonens samlade ekonomi väntas krympa med 0,5 % i år, för att redan nästa år börja växa igen. Först med blygsamma 0,9 % 2014 följt av 1,5 % per år under 2015-2017. Det spår Oxford Economics i höstens EY Eurozone Forecast, EEF.

2013-09-16
Rekordmånga nominerade till EY Entrepreneur Of The Year
Intresset för en av världens största entreprenörstävlingar – EY Entrepreneur Of The Year – fortsätter att växa och i år är antalet nomineringar rekordstort. Nära 800 entreprenörer från olika branscher i hela landet har blivit nominerade. 

2013-09-16
EY förvärvar Greenwich Consulting Group
EY, tidigare Ernst & Young, förstärker nu sin satsning på rådgivning genom förvärvet av Greenwich Consulting Group, en snabbväxande konsultverksamhet specialiserad på telekom, media, energi, bank och försäkring.

2013-09-11
EY utses till Årets revisionsbyrå och Årets småföretagsrevisor
EY får en delad förstaplats som årets revisionsbyrå i Finansbarometern. EY har även de nöjdaste småföretagskunderna och utses för andra året i rad till årets småföretagsrevisor.

2013-07-15
Kompletteringsförvärv driver transaktionsaktiviteten under årets andra kvartal  
Svenska storbolag genomförde totalt 39 företagsaffärer under andra kvartalet 2013. Detta är en ökning med 30 procent jämfört med föregående kvartal. Det visar EY:s nya rapport Corporate Transaction Trends.

2013-07-02
Kommuners resursfördelning motverkar skolans likvärdighet
De flesta kommuner använder samma volymbaserade ersättning till såväl kommunala som till fristående skolor. Det visar en ny undersökning från EY som baserar sig på svar från 42 av Sveriges mest befolkningsrika kommuner. Fördelningen av extra resurser till skolan sker främst utifrån socioekonomiska grunder baserat på information från Statistiska centralbyrån.

2013-07-01
Ernst & Young byter namn till EY
Den 1 juli ändrar Ernst & Young sitt varumärkesnamn till EY. Samtidigt blir Mark Weinberger ny global styrelseordförande.

2013-06-09
Turk-amerikansk yoghurtkung blev världens främsta entreprenör
Svenska Peter Bronsman från Kopparbergs Bryggerier kom på delad andraplats.

2013-06-04
Kopparbergs vd Peter Bronsman tävlar i entreprenörs-VM
På lördag gäller det. Då har Kopparbergs vd Peter Bronsman chansen att vinna World Entrepreneur of the Year när världens främsta entreprenörer samlas i Monte Carlo för att göra upp om titeln. Men det blir en hård kamp för bryggeriets vd. Bland konkurrenterna finns bland andra entreprenörerna bakom koreanska Fila, sydafrikanska Exxaro och finska Blancco Group. 

2013-05-08
Låg kunskap om korruption i svenska företag
Sverige är ett av de minst korrupta länderna i världen, samtidigt är medvetenheten och beredskapen relativt låg sett till andra länder i västvärlden. Endast 38 procent av svenska företag har en anti-korruptionspolicy och bara 27 procent anser att det finns tydliga påföljder för den som bryter mot policyn. Detta framgår av en ny undersökning från EY.

2013-04-25
Företagsledare ser ljust på världsekonomin – men försiktighet råder kring företagsaffärer
När ledande befattningshavare på stora företag får säga sitt om världsekonomin och om transaktionsaktiviteterna för 2013 blir svaret något av en paradox: man tror på ljusare tider och 72 procent av 1600 tillfrågade tror på en ökning av transaktioner. Ändå är det bara 29 procent planerar egna förvärv, visar EY:s senaste rapport Capital Confidence Barometer.

2013-04-24
Lovande start på 2013 för företagstransaktioner
Svenska storbolag genomförde totalt 30 företagsaffärer under första kvartalet 2013 – en ökning med sju procent jämfört med föregående kvartal.

2013-03-26
Trots orosmoln återvänder tilltron till eurozonen sakta
Den ekonomiska utvecklingen inom eurozonen spås vända under andra halvåret 2013.

2013-03-20
Ljusare tider för börsintroduktioner

2013-03-19
EY Nordic China Summit 2013
EY Nordic China Summit 2013 takes place in Stockholm, Sweden on March 22, 2013.

2013-02-20
EY topprankas som rådgivare inom hållbarhet
I en ny global hållbarhetsundersökning framkom att EY är det konsultföretag flest föredrar inom sustainability consulting. Hela 39 procent av de tillfrågade föredrog EY som konsulter inom hållbarhet framför andra konsultföretag.

2013-02-07
Peter Bronsman från Kopparbergs Bryggeri är Sveriges främsta entreprenör
Peter Bronsman från Kopparbergs Bryggeri AB utnämndes i kväll till EY Entrepreneur Of The Year. Han får nu representera Sverige när världsfinalen avgörs i Monte Carlo senare i vår.

2013-01-30
Mellanår för företagstransaktioner
Trots kraftig inbromsning av företagsaffärer under andra halvan av 2012 blev det ett mellanår med totalt 129 slutförda affärer. Det är något fler än prognosen i början av året på 120 affärer. Det visar EY:s nya rapport Corporate Transaction Trends.

2013-01-16
Sverige attraktiv marknad för fastighetsinvesterare
I en direkt jämförelse med andra europeiska länder anser hela 96 procent att Sverige är en attraktiv eller mycket attraktiv marknad för fastighetsinvesteringar.

2012-12-11
Antalet börsintroduktioner tar fart under andra halvåret 2013, visar Ernst & Young Global IPO update

2012-11-29
Jerry Sjögren och Roger Eriksson, Rekab Entreprenad AB, från Umeå är två av Sveriges främsta entreprenörer
Jerry Sjögren och Roger Eriksson, Rekab Entreprenad AB, utnämndes ikväll till Norra regionens främsta entreprenörer i tävlingen EY Entrepreneur Of The Year. De kommer nu att representera regionen när Sverigefinalen avgörs i Blå hallen i Stockholms Stadshus den 7 februari 2013.

2012-11-27
Jan-Olof Brüer och Torbjörn Kronander, SECTRA AB, från Linköping är två av Sveriges främsta entreprenörer
Jan-Olof Brüer och Torbjörn Kronander, SECTRA AB, utnämndes ikväll till Östra regionens främsta entreprenörer i tävlingen EY Entrepreneur Of The Year. De kommer nu att representera regionen när Sverigefinalen avgörs i Blå hallen i Stockholms Stadshus den 7 februari 2013.

2012-11-21
Peter Månsson, Infomaker Scandinavia, från Kalmar är en av Sveriges främsta entreprenörer
Peter Månsson, Infomaker Scandinavia, utnämndes ikväll till region sydosts främsta entreprenör i tävlingen EY Entrepreneur Of The Year. Han kommer nu att representera regionen när Sverigefinalen avgörs i Blå hallen i Stockholms Stadshus den 7 februari 2013.

2012-11-21
Företag får svårare att hantera it-säkerhetshoten
It-säkerhetshoten utvecklas betydligt snabbare än de verktyg och system som företag och myndigheter tar till hjälp för att hantera riskerna. Glappet mellan hotbild och motåtgärder kommer bara att öka om man fortsätter längs samma spår.

2012-11-20
Göran Bredinger, CeDe Group AB, från Malmö är en av Sveriges främsta entreprenörer
Göran Bredinger, CeDe Group AB, utnämndes ikväll till region Syds främsta entreprenör i tävlingen EY Entrepreneur Of The Year. Han kommer nu att representera regionen när Sverigefinalen avgörs i Blå hallen i Stockholms Stadshus den 7 februari 2013.

2012-11-15
Lars Backsell och Thomas Eldered, Recipharm, från Jordbro är två av Sveriges främsta entreprenörer
Lars Backsell och Thomas Eldered, Recipharm, utnämndes ikväll till region Stockholms främsta entreprenörer i tävlingen EY Entrepreneur Of The Year. De kommer nu att representera regionen när Sverigefinalen avgörs i Blå hallen i Stockholms Stadshus den 7 februari 2013.

2012-11-14
Peter Bronsman, Kopparbergs Bryggeri AB, är en av Sveriges främsta entreprenörer
Peter Bronsman, Kopparbergs Bryggeri AB, utnämndes ikväll till region Svealands främsta entreprenör i tävlingen EY Entrepreneur Of The Year. Han kommer nu att representera regionen när Sverigefinalen avgörs i Blå hallen i Stockholms Stadshus den 7 februari 2013.

2012-11-13
Marcus Gustavsson, AB Blåkläder, från Svenljunga är en av Sveriges främsta entreprenörer
Marcus Gustavsson, AB Blåkläder, utnämndes ikväll till region Västras främsta entreprenör i tävlingen EY Entrepreneur Of The Year. Han kommer nu att representera regionen när SM i entreprenörskap avgörs i Stockholms Stadshus den 7 februari 2013.

2012-11-07
De kan bli årets entreprenör i region Västra
Den 13 november samlas framgångsrika entreprenörer från hela regionen och gör upp om att bli regionens främsta entreprenör.

2012-11-07
De kan bli årets entreprenör i region Svealand
Den 14 november samlas framgångsrika entreprenörer från hela regionen och gör upp om att bli regionens främsta entreprenör.

2012-10-29
Världsekonomiska orosmoln dämpar förvärvsaptiten
Antalet företagstransaktioner minskar kraftigt under årets tredje kvartal. Totalt genomförde svenska storbolag 25 företagsaffärer, vilket är en minskning med 40 procent jämfört med årets andra kvartal. Det visar EY:s nya rapport Corporate Transaction Trends.

2012-10-22
Svagare utveckling inom eurozonen dämpar nordisk export
Tillväxten i de nordiska länderna har hittills varit relativt stark trots en svag ekonomisk utveckling i eurozonen. Nu väntar dock tuffare tider för Norden. Det visar EY:s rapport ”Eurozone forecast” som prognostiserar utvecklingen av eurozonens ekonomiska läge.

2012-10-19
Smartphones och surfplattor räddar mediebranschen
Trots bantade redaktioner och minskande upplagor för tryckta medier är vd:ar på globala medie- och underhållningsföretag optimistiskt inställda till framtiden på grund av möjligheterna med digitalt innehåll i de allt fler mobila enheterna.

2012-10-11
Årets vinnare av Risk Transparency Award utsedd
Ericsson är det företag som bäst redovisar sina risker. Det visar EY:s årliga granskning av svenska börsföretags årsredovisningar.

2012-10-08
Riskkonferens 2012 – Världens möjligheter, världens risker
I en turbulent omvärld är frågor kring riskhantering ständigt aktuella. Den 12 oktober anordnar EY för sjunde året i rad sin riskkonferens.

2012-10-02
EY satsar stort på fastighetssektorn
EY stärker sitt skatteteam inom fastighetstaxering och inkomstskatt med fem strategiska rekryteringar.

2012-10-02
EY:s globala omsättning: 24,4 miljarder USD
EY:s globala omsättning för räkenskapsåret som avslutades 30 juni 2012 blev 24,4 miljarder USD, jämfört med 22,9 miljarder USD under 2011. En ökning med 7,6 %.

2012-09-28
Esset Revision blir en del av EY
EY förvärvar Esset Revision och stärker därmed sin verksamhet i Norrland. Affären är ett steg mot EY:s mål att vara ledande leverantör av revisions- och rådgivningstjänster.

2012-09-27
Stark ökning av antalet exits från private equity-bolag
Antalet bolagsförsäljningar genomförda av private equity-bolag ökade kraftigt i fjol och avkastningen på försäljningarna var högre än för jämförbara börsföretag. Det visar en ny studie från EY som kartlagt private equity-bolagens aktiviteter under 2011.

2012-09-26
Nedgång i antalet börsnoteringar under Q3
Antalet börsnoteringar har fortsatt att minska runt om i världen, men en ljusning kan skönjas under de kommande månaderna.

2012-09-17
Stjärnjuryn som ska utse Sveriges främsta entreprenör
För sjuttonde året i rad arrangerar EY världens största tävling i entreprenörskap – EY Entrepreneur Of The Year. Årets jury, som ska utse en svensk vinnare, består av flera välkända namn.

2012-09-13
Ny fastighetsvärderare till EY:s Real Estate
Caj Virta har tillträtt en tjänst som ansvarig för fastighetsvärdering hos EY:s Real Estate. Caj, som är auktoriserad fastighetsvärderare, kommer närmast från Bryggan Fastighetsekonomi och har dessförinnan erfarenhet från fastighetskonsulter som CBRE och Savills.

2012-09-11
EY är Årets småföretagarrevisor
EY har de nöjdaste småföretagskunderna, både vad gäller lagstadgad revision och rådgivningstjänster. Det visar den oberoende undersökningen Finansbarometern.

2012-08-24
Fortsatt hög förvärvsaktivitet
Svenska storbolag genomförde 42 företagsaffärer under årets andra kvartal. Det är en ökning med 24 procent jämfört med årets första månader och med 8 procent jämfört med samma period 2011.

2012-06-29
Svenska politiker anses mutbara
Hälften av chefstjänstemännen inom privat och offentlig sektor tror att svenska politiker tar emot mutor, visar undersökningen ”Korruption på svenska” från EY. Undersökningen visar också stora attitydskillnader mellan ålder och kön när det gäller inställningen till korruption.

2012-06-14
EY är Nordens mest attraktiva arbetsgivare
För tredje året i rad rankar ekonomistudenter EY som Nordens mest attraktiva arbetsgivare. Det visar en ny nordisk studentundersökning från Universum.

2012-06-11
Kenyansk bankman världens främsta entreprenör
Dr James Mwangi, vd för kenyanska Equity Bank, utnämdes på lördagskvällen till världens främsta entreprenör när han tog hem segern i World Entrepreneur Of The Year. Anders Lönner från läkemedelsbolaget Meda AB representerade Sverige och kom på delad andraplats med övriga tävlande.

2012-06-04
Anders Lönner tävlar i entreprenörs-VM
På lördag samlas världens främsta entreprenörer i Monte Carlo för att göra upp om den prestigefyllda titeln World Entrepreneur Of The Year. Bland finalisterna återfinns entreprenörerna bakom bland annat LinkedIn, Angry Birds och Benetton. Sverige representeras av Anders Lönner, vd för läkemedelsföretaget Meda.

2012-05-23
Fler chefer är villiga att muta för att vinna affärer
15 procent av chefer i globala företag kan tänka sig att påverka genom mutor för att vinna eller behålla affärer, vilket är en ökning med sex procentenheter jämfört med 2010. Detta framgår av undersökningen Global Fraud Survey 2012 från EY som undersöker inställningen till korruption och mutor.

2012-05-21
Trots ökad näthandel fallerar företag med sin närvaro på nätet, enligt 25 000 konsumenter
Konsumenter är idag svårare att segmentera, först&arin g; och tillfredställa än någonsin. 62 procent gör idag en del av sina inköp på nätet. Samtidigt anser 85 procent av de konsumenter som använder sociala medier att företagen inte drar tillräcklig nytta av sin närvaro på nätet. Det visar en ny rapport från EY.

2012-05-07
Fortsatt hög förvärvsaktivitet
Svenska storbolag genomförde 34 företagsaffärer under årets första kvartal. En tredjedel var stora affärer där målbolagens omsättning översteg 100 miljoner euro. Det visar EY:s nya rapport Corporate Transaction Trends.

2012-05-02
Student vann en anställning hos EY
Lotta Nauclér Almström vann EY:s casetävling Young Tax Professional of the Year där juriststudenter får tävla om en anställning. Den 25-åringa vinnaren från Uppsala universitet, utsågs efter fyra timmars intensiv problemlösning till EY:s nya medarbetare. 

2012-04-13
Ekonomisk världskarta ritas om
Världens snabbväxande ekonomier väntas tillsammans växa med 5,3 procent i år, följt av 6,3 procent 2013. Det visar EY:s senaste ”Rapid Growth Markets Forecast”.

2012-04-02
Svagt kvartal för börsnoteringar
Antalet börsintroduktioner föll under första kvartalet. Endast 157 introduktioner med ett totalt värde om 14,3 miljarder dollar genomfördes under perioden, vilket är den lägsta nivån sedan andra kvartalet 2009. Det visar EY:s nya rapport Global IPO Update.

2012-03-23
High level summit: Next step in China
The Next step in China Summit takes place in Stockholm, Sweden on March 29, 2012. This year the Summit features prominent speakers such as Jan Carlson CEO of Autoliv, Klas Eklund Senior Economist at SEB, Frédéric Cho at Handelsbanken Capital Markets, Hans Sandberg, Senior Advisor to Atlas Copco and Claes Pollnow, HR Director in China of SKF.

2012-03-23
Äntligen ljus i slutet av tunneln för eurozonen?
Trots stora utmaningar inom eurozonen 2012, visar faktiskt vår senaste prognos för eurozonen på en liten ökning av tillväxten 2013.

2012-03-01
EY AB förvärvar Yngve Lindells Revisionsbyrå i Helsingborg
EY förvärvar Yngve Lindells Revisionsbyrå och stärker därmed sin verksamhet i Helsingborg och Ängelholm. Affären är ett steg mot EY:s mål att vara ledande leverantör av revisions- och rådgivningstjänster.

2012-02-08
Anders Lönner, Meda AB, är Sveriges främsta entreprenör
Anders Lönner, Meda AB, utsågs till EY Entrepreneur Of The Year. Anastasia Georgiadou, Svensk Personlig Assistans AB, utsågs till Årets kvinnliga stjärnskott och Henrik Blycker och Andreas Martsman, Oxeon AB, blev Årets manliga stjärnskott. Olle Larsson, Fiskarhedens Trävaru AB, fick ta emot priset för Bästa internationella tillväxt.

2012-01-30
250 nya medarbetare till EY
En av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare planerar att anställa 250 nya medarbetare under 2012. Ökad tillväxt och strategin att stärka kompetensen inom olika branscher ligger bakom rekryteringen.

2012-01-23
Starkt år för företagsförvärv
Fjolåret blev ett starkt år för företagstransaktioner, visar EY:s nya rapport Corporate Transaction Trends. Sveriges 100 största företag genomförde 155 affärer under 2011, vilket är en ökning med 25 procent från tidigare år.

2011-01-19
Åtta av tio investerare ser Sverige som den mest attraktiva fastighetsmarknaden i Europa
Sverige är ett attraktivt land för fastighetsinvesteringar. I en direkt jämförelse med andra europeiska länder anser 78 procent av internationella och svenska investerare att Sverige är en attraktiv eller mycket attraktiv marknad.