Starkt år för företagsförvärv

  • Share

Pressmeddelande 20120123

Fjolåret blev ett starkt år för företagstransaktioner, visar EY:s nya rapport Corporate Transaction Trends. Sveriges 100 största företag genomförde 155 affärer under 2011, vilket är en ökning med 25 procent från tidigare år. Året avslutades emellertid svagt och EY spår en nedgång i antalet företagsaffärer med drygt 20 procent under 2012.

– Transaktionsaktiviteten har varit hög under året men i kvartal fyra bromsade storföretagen sina strukturaffärer. Endast 33 affärer slutfördes vilket är en minskning med 31 procent jämfört med det starka tredje kvartalet 2011, säger Pär-Ola Hansson, ansvarig för Transaction Advisory Services på EY, och fortsätter:

– Storföretagen fortsätter emellertid att uppvisa starka balansräkningar och globaliseringens utmaningar ökar i betydelse. Därför tror vi att transaktionsmarknaden kommer uppleva en "mjuklandning" under 2012 med dryga 120 slutförda transaktioner och inte den "kraschlandning" som skedde under 2009.

EY:s rapport Corporate Transaction Trends kartlägger kvartalsvis förvärv och försäljningar som de 100 största svenska företagen genomfört. Studien visar att 155 företagsaffärer – 122 förvärv och 33 avyttringar – genomfördes under 2011, vilket är en ökning med 25 procent från föregående år. En av fjolårets största affärer var ABB:s köp av amerikanska Baldor Electric Company för 3,1 miljarder euro. Största avyttringen stod Skanska för som sålde sin andel (50 procent) i Autopista Central för närmare 2 miljarder euro.
Andra storaffärer under året var Assa Abloys förvärv av Cardo och Galderma Pharmas köp av Q-Med.

Storbolagens största företagsköp, kvartal fyra 2011

 

KÖPARE TARGET
Getinge Atrium Medical
Electrolux Compania Tecno Industrial
Skanska  Industrial Contractors

   
Studien visar vidare att:

  • svenska storföretag genomförde 26 förvärv och 7 avyttringar under fjärde kvartalet 2011.
  • flest förvärv skedde på hemmamarknaderna i Norden och Västeuropa, medan förvärven minskade i USA. Förvärvsaktiviteten i Asien var dämpad.
  • bygg- och tillverkningsindustrin var den mest aktiva sektorn med totalt 16 företagsaffärer under kvartal fyra och 65 under helåret 2011.

Ta del av studien Corporate TransactionTrends Q4 (pdf, 557kb) 

Kontaktpersoner
Pär-Ola Hansson, partner och affärsområdeschef, Transaction Advisory Services,
EY, par-ola.hansson@se.ey.com, 08-520 596 77, 070-318 96 77
Jenny Bildsten, pressansvarig, EY, jenny.bildsten@se.ey.com, 08-520 590 43

Om EY
EY är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, rådgivning och redovisning. Våra 152 000 medarbetare världen över förenas av gemensamma värderingar och en stark vilja att leverera tjänster av högsta kvalitet. Vår drivkraft är att hjälpa medarbetare, kunder och den omvärld vi verkar i att uppnå sin fulla potential. www.ey.com/se

EY AB ingår i det globala EY-nätverket där varje medlem är en egen juridisk person.