Svagt kvartal för börsnoteringar

  • Share

Pressmeddelande 20120402

Antalet börsintroduktioner föll under första kvartalet. Endast 157 introduktioner med ett totalt värde om 14,3 miljarder dollar genomfördes under perioden, vilket är den lägsta nivån sedan andra kvartalet 2009. Det visar EY:s nya rapport Global IPO Update.

– Även i Sverige är intresset för börsnotering något svalt, säger Annika Melin Jakobsson, partner och ansvarig för IPO-frågor inom EY. Men jag är ändå optimistisk och tror att vi kommer att se en ökning i antalet noteringar 2013.

I jämförelse med första kvartalet 2011, då 296 bolag introducerades till ett värde av 46,6 miljarder dollar, har värdet av börsintroduktionerna sjunkit med 69 procent. Endast en introduktion har under första kvartalet överstigit en miljard dollar. Investerare satsade totalt 1,1 miljard dollar när den holländska kabel-tv-operatören Ziggo börsnoterades på Euronext i Amsterdam.

– Börsen har varit i så kraftiga svängningar ett tag att jag tror att vi behöver se en stabilisering innan antalet börsintroduktioner kan öka, säger Annika Melin Jakobsson. När börsen svajar förekommer ibland försäljning till privatkapitalbolag. Min förhoppning är att ett kvalitetsbolag börsnoteras och därigenom blir en föregångare för andra bolag.

Räknat i värde stod tillverkande industri för nästan en av fem börsnoteringar, tätt följt av konsument- och tjänstesektorn. Sammanlagt beräknas värdet av de två sektorerna till nästan 5 miljarder dollar.

Fem största noteringarna under första kvartalet 2012
IPO

Kontaktpersoner
Annika Melin Jakobsson, 08-520 595 08
Jenny Bildsten, pressansvarig, EY, 08-520 590 43

Om EY
EY är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, rådgivning och redovisning. Våra 152 000 medarbetare världen över förenas av gemensamma värderingar och en stark vilja att leverera tjänster av högsta kvalitet. Vår drivkraft är att hjälpa medarbetare, kunder och den omvärld vi verkar i att uppnå sin fulla potential. www.ey.com/se

EY AB ingår i det globala EY-nätverket där varje medlem är en egen juridisk person.