Fortsatt hög förvärvsaktivitet

  • Share

Pressmeddelande 20120507

Svenska storbolag genomförde 34 företagsaffärer under årets första kvartal. En tredjedel var stora affärer där målbolagens omsättning översteg 100 miljoner euro. Det visar EY:s nya rapport Corporate Transaction Trends.  Och trots osäkerhet på närliggande marknader stod Norden och Västeuropa för 71 procent av förvärven.

– Vi ser en relativt hög andel av transaktioner för hemmamarknaderna, vilket är intressant då tillväxten i Norden och Västeuropa är svag. Svenska företag har starka balansräkningar och borde vara i en position att förvärva mer på tillväxtmarknaderna, säger Pär-Ola Hansson, ansvarig för Transaction Advisory Services vid EY i Sverige, och fortsätter:

– Globaliseringen och skiftet av ekonomiska resurser och tillväxtmöjligheter sker i en svindlande fart. Vi förutspår en BNP-tillväxt på 5,3 procent på de snabbväxande marknaderna under 2012 följt av 6,3 procent 2013. Svenska företag bör ha en strategi för att snabbare stärka närvaron på de marknader där morgondagens tillväxt finns.

EY:s rapport Corporate Transaction Trends kartlägger varje kvartal förvärv och försäljningar bland Sveriges 100 största företag. Studien visar att 34 transaktioner slutfördes under första kvartalet 2012. Jämfört med kvartalet innan minskade antalet slutförda förvärv (24) med åtta procent medan antalet slutförda avyttringar (10) ökade med 43 procent. Bygg- och tillverkningsindustrin var den mest aktiva sektorn med totalt 13 företagsaffärer. Därefter följer TMT (Telekom, Media och IT) med totalt sju affärer.

Antalet transaktioner där målbolaget har en omsättning på mer än 100 miljoner euro ökade kraftigt under kvartalet. Av periodens 34 transaktioner var elva större affärer. Störst var TeliaSoneras köp av 49 procent av GSM Kazakhstan med ett enterprise value (100 procent) på närmare 2,4 miljarder euro. Största avyttringen stod Vattenfall för genom försäljningen av deras eldistribution och värmeverksamheten i Finland till LNI Consortium för 1,5 miljarder euro.

– Många större affärer som slutfördes under första kvartalet i år annonserades under 2011, vilket innebär att pipeline med affärer minskat kraftigt. Detta tillsammans med den fortsatta osäkerheten kring den europeiska skuldkrisen indikerar att stora svenska företag kan komma att inta en mer försiktig inställning till transaktioner framöver. Trots att drivkrafterna för transaktioner är starka tror vi att transaktionsaktiviteten kommer att minska de kommande månaderna vilket riskerar att påverka vår tidigare bedömning om cirka 120 slutförda transaktioner för helåret 2012 negativt.

Storbolagens största företagsköp, kvartal ett 2012

köpare target
TeliaSonera GSM Kazakhstan (49%)
Ericsson Telcordia Technologies
ABB Newave Energy Holding

Ta del av Corporate Transaction Trends Q1-2012 (pdf, 461kb) 

Kontaktpersoner
Pär-Ola Hansson , partner och affärsområdeschef, Transaction Advisory Services, EY, 08-520 596 77, 070-318 96 77
Jenny Bildsten , pressansvarig, EY, 08-520 590 43