Pressmeddelande

Lovande start på 2013 för företagstransaktioner

24 april 2013

  • Share

Svenska storbolag genomförde totalt 30 företagsaffärer under första kvartalet 2013 – en ökning med sju procent jämfört med föregående kvartal. Det visar EY:s nya rapport Corporate Transaction Trends. EY:s Pär-Ola Hansson är optimistisk för 2013 och bedömer att 150 affärer kan komma att genomföras under året.

– Antalet aviserade men ännu inte genomförda transaktioner låg fortsatt på en blygsam nivå vid utgången av första kvartalet 2013. Indikationen är dock att antalet transaktioner åtminstone bör fortsätta på liknande nivåer under första halvåret 2013, säger Pär-Ola Hansson, marknadschef Transaction Advisory Services EMEIA på EY.

EY:s rapport Corporate Transaction Trends kartlägger varje kvartal förvärv och försäljningar bland Sveriges 100 största företag. Studien visar att 30 transaktioner slutfördes under första kvartalet 2013, varav 22 var förvärv och 8 avyttringar. Bygg- och tillverkningsindustrin stod för 50 procent av de genomförda transaktionerna och nära 60 procent av de genomförda förvärven och behöll därmed positionen som den mest aktiva industrisektorn. Andelen förvärv i USA ökade till 27 procent, medan Norden och Västeuropa stod för 59 procent. 75 procent av alla avyttringar genomfördes i Norden.

Hakon Invests förvärv av resterande 60 procent i ICA är i särklass den största affären under första kvartalet 2013. Den största avyttringen var Kungsledens försäljning av 50 procent av Hemsö Fastighets till Tredje AP-fonden, som numera är ensam ägare.

Största företagsköpen (Enterprise Value), kvartal ett 2013

Köpare Target
Hakon Invest ICA (60 procent)
Ratos (Arcus-Gruppen) Pernod Ricard brands
SKF Blohm + Voss Industries

Största avyttringarna (Enterprise Value), kvartal ett 2013

Säljare Target
Kungsleden Hemsö Fastighets (50 procent)
Ratos Stofa
TeliaSonera NextGenTel

– Vår prognos är att helåret 2013 kommer vara i nivå eller bättre än 2012. Om de globala ekonomiska utsikterna fortsätter att förbättras, finns det potential att nå 150 genomförda transaktioner under 2013, avslutar Pär-Ola Hansson.

Kontaktpersoner
Pär-Ola Hansson, marknadschef Transaction Advisory Services EMEIA, EY, par-ola.hansson@se.ey.com, 08-520 596 77, 070-318 96 77
Jenny Bildsten, presschef, EY, jenny.bildsten@se.ey.com, 08-520 590 43

Om EY
EY är en ledande global aktör inom revision, skatt, transaktioner, rådgivning och redovisning. Våra 167 000 medarbetare världen över förenas av gemensamma värderingar och en stark vilja att leverera tjänster av högsta kvalitet. Vår drivkraft är att hjälpa medarbetare, kunder och den omvärld vi verkar i att uppnå sin fulla potential. www.ey.com/se EY AB ingår i det globala EY-nätverket där varje medlem är en egen juridisk person.