Pressmeddelande

Sverige bör öka satsningar på eHälsa

24 juni 2014

  • Share

Dagens ersättnings- och incitamentsmodeller för digital vård behöver utvecklas och processerna vid införande måste stärkas för att Sverige ska få fler framgångsrika eHälsoinitiativ. Det är några av slutsatserna i en ny studie från EY som tar fasta på nationella framgångsfaktorer inom eHälsa. Samtidigt går allt fler länder nu om Sverige som ledande IT-nation.

EY:s nya studie bygger på djupintervjuer med läkare, patienter, politiker, institutioner och representanter från näringslivet med erfarenhet av aktuella svenska eHälsoinitativ. Den pekar på att Sverige, trots historiskt god förmåga att ta till sig ny teknik, riskerar att halka efter som IT-nation bland annat till följd av att äldre it-infrastruktur är ett hinder när nya initiativ ska skapas. Ett mönster som delas med många mogna IT-nationer, där äldre databaser, system och applikationer inte står sig när information behöver delas enligt dagens användningsmönster. 

  • Vår studie visar att industriländer faktiskt har en hel del att lära av utvecklingsländer vad gäller eHälsa. I-länder tenderar att ta stora grepp med hög komplexitet som följd. Utvecklingsländer å andra sidan bygger mindre komplexa initiativ vilket har fördelen att de lättare och snabbare kan anpassas efter aktuella användningsmönster och personnära teknik, säger Stefan Lundström, partner och ansvarig för hälso- och sjukvårdsuppdrag hos EY.

Att säkerställa processer som tar fasta på såväl den tekniska som den organisatoriska kompabiliteten lyfts fram som en av de viktigaste framgångsfaktorerna för eHälsa hos studiens respondenter. Vidare märks också ett tydligt behov av att reformera den ersättning som idag ges vid digital vård. 

  • Enligt studien finns en stor potential i att uppgradera dagens ersättningssystem till nya arbetssätt och behandlingsmetoder. Hälso- och sjukvård sker idag både analogt och digitalt och då krävs ersättningssystem som hänger med i utvecklingen och speglar de nya arbetssätten. Vår studie visar på flera goda exempel som hanterar de utmaningar som eHälsa bär med sig. Utifrån dessa exempel utkristalliseras framgångsfaktorer som bör beaktas för fortsatt utveckling och säkerställande av effektiva eHälsotjänster, avslutar Stefan Lundström.

Totalt listar EY nio stycken faktorer för framgångsrika eHälsoinitiativ i den nya rapporten. Här kan du läsa rapporten i sin helhet (pdf, 667kb).

Rapporten och dess innehåll kommer även diskuteras i samband med seminariet ”eHälsa-involverar eller saboterar?” i Almedalen. Under seminariet klarläggs bland annat framgångsfaktorer för eHälsosatsningar i Sverige och i andra länder.

På seminariet den 30 juni 2014 klockan 11:00-11:55 medverkar: 

  • Karin Båtelson, ordförande Sjukhusläkarna och vice ordförande Läkarförbundet
  • Anna Lefevre Skjöldebrand, vd Swedish Medtech
  • Gunnar Németh, vice styrelseordförande Capio och professor i ortopedi
  • Mikael Ohrling, sjukvårdsdirektör SLSO
  • Anna Omstedt Lindgren, vd MedUniverse
  • Jonas Rastad, regiondirektör, Region Skåne

Plats: Erlanderska rummet, Clarion Hotel Wisby

För ytterligare information kontakta
Stefan Lundström, partner EY Advisory, stefan.lundstrom@se.ey.com, tfn 070-3189280
Daniel Brämhagen, verksamhetskonsult EY, daniel.bramhagen@se.ey.com, tfn 070-6715179
Katarina Roslund, presskontakt EY, katarina.roslund@se.ey.com, tfn 070-565 02 78 

Om EY
EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning. Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och i ekonomier världen över. För att hålla våra löften till våra intressenter utvecklar vi ledare och medarbetare som arbetar i team över gränserna. Vi vill att allt vi gör ska bidra till att affärsvärlden och arbetslivet fungerar bättre – för våra medarbetare, våra kunder och de samhällen vi verkar i.