Kurser och seminarier i Karlstad

K3 eller K2? Vi är redo. Är du?

  • Share

Vi har fått nya redovisningsregelverk i Sverige. Från och med den 1 januari 2014 blir K3 det nya huvudregelverket för aktiebolag. K3 är ett relativt omfattande och principbaserat regelverk. Mindre företag kan välja att tillämpa det enklare K2-regelverket.

Välkommen!

Kursinnehåll

  • Vilka aktiebolag måste tillämpa K3? Vilka bolag kan välja K2?
  • Genomgång och jämförelser av regelverken K3 och K2
  • Väsentliga skillnader mot nuvarande svensk redovisning
  • De viktigaste reglerna för att upprätta finansiella rapporter enligt regelverken
  • Övergångsregler
  • Teori varvas med praktiska exempel 

Föreläsare

  • Therése Jonasson, Auktoriserad redovisningskonsult
  • Therése Lindh, Auktoriserad revisor

Kursmål
Efter kursen ska du kunna huvuddragen i K3 och K2 samt ha kunskap om viktiga aspekter att beakta vid valet av redovisningsregelverk.

Pris
2000 kr
Fika, lunch och kursdokumentation ingår.
Rabatt erhålles om 25 % om ni är fler från företaget som kommer. 

Tid och plats
4 december kl  8.30-16.00
Karlstad CCC, Tage Erlandergatan 8 A

Anmälan
Anmälan sker via e-post till katarina.bergman@se.ey.com senast den 26 november.
Vänligen uppge deltagarens namn, företag samt faktureringsadress i din anmälan. Anmälan är bindande.
Glöm inte att ange eventuella allergier eller särskilda önskemål om mat.