Advisory Services

  • Share

Information Security Services

Hoten mot informationssäkerheten kommer i dag inte bara från utsidan. De finns också på insidan och det är dags att fundera kring hur organisationer kan säkra sina mest värdefulla tillgångar.

Modellerna för traditionella säkerhetslösningar, som främst fokuserar på att hålla brottslingar utanför, fungerar inte längre. Den nya säkerhetsmodellen måste vara förutseende, proaktiv, samarbetsvillig och omfatta hela företaget.

EY:s experter på informationssäkerhet kan hjälpa dig att utveckla program för informationssäkerhet som bygger förtroende i en gränslös värld.

Relaterad information

Into the cloud out of fog

In i molnet, ut ur dimman

I vår studie 2011 Global Information Security Survey granskar vi de affärsmässiga riskerna förknippade med en allt mer virtuell värld och teknik som sociala medier, mobila datorer och molnet.

EY - Privacy trends 2012

Sekretesstrender 2012

För att uppnå större redovisningsskyldighet behöver många organisationer ompröva sin inställning till integritet.

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.