Skip to main navigation

K3 - EY - Sverige

Välkommen till K3

Allt du behöver veta om det nya redovisningsregelverket

 • Share

"K3 är mer flexibelt än K2 men ställer samtidigt högre krav på administrativa insatser och tilläggsupplysningar. Ju fler intressenter ett företag har desto större blir fördelarna med K3."
Göran Abrahamsson,
auktoriserad revisor

EY kan stödja och vägleda dig genom hela processen. Med vår konverteringsrapport får du en fullständig dokumentation på alla förändringar som behöver genomföras för att ditt företag ska uppfylla kraven för valt regelverk.

1. Val av regelverk

 • Utvärdera de olika redovisningsregelverken för att avgöra vilket alternativ som passar din verksamhet bäst.
 • Relevanta aspekter att ta hänsyn till: behov av flexibilitet i redovisningen, kompetens samt påverkan på befintliga processer och rutiner etc.

Så här hjälper vi dig

 • Vi väger in alla relevanta aspekter.
 • Vi har god insyn i processer och rutiner vilket kommer till nytta i framtagandet av beslutsunderlag.

2. Konverteringsanalys

 • En gedigen kartläggning av skillnader mot nuvarande tillämpade redovisningsprinciper bör genomföras.

Så här hjälper vi dig

 • Vi analyserar effekterna av övergången till ett nytt redovisningsregelverk.
 • Om inga väsentliga förändringar behöver genomföras fungerar vår rapport som en dokumentation på att inga avvikelser är identifierade.

3. Konverteringsprojekt

 • Vid stora skillnader mellan nuvarande tillämpning och valt redovisningsregelverk bör man påbörja ett konverteringsprojekt.

Så här hjälper vi dig

 • Konverteringsprojektet, inklusive vägledning vid konvertering av resultaträkning, balansräkning och kassaflöde.
 • Omarbetar noter till årsredovisningen och tar fram rapportpaket.

 

Meny


Kontakta oss om du vill veta mer!
 

Göran Abrahamsson, Stockholm
Tfn 08-520 596 49

Johan Roempke, Göteborg
Tfn 031-63 77 20

Fler kontakter
Back to top