Skip to main navigation

K3 - EY - Sverige

Välkommen till K3

Allt du behöver veta om det nya redovisningsregelverket

 • Share

"K3 är mer flexibelt än K2 men ställer samtidigt högre krav på administrativa insatser och tilläggsupplysningar. Ju fler intressenter ett företag har desto större blir fördelarna med K3."
Göran Abrahamsson,
auktoriserad revisor

Översikt över redovisningsregelverken

Vilket alternativ passar dig bäst? Kontakta oss i dag!

K2 K3 IFRS (K4)

Frivilligt och regelbaserat förenklingsregelverk för

 • Mindre företag
 • Mindre koncerner

Principbaserat huvudregelverk för

 • Större företag
 • Publika aktiebolag
 • Frivilligt för mindre företag och mindre koncerner

Internationellt principbaserat regelverk för

 • Koncerner på reglerad marknad
 • Frivilligt för alla koncerner

Fördelar

 • Tydligt vad som gäller
 • Förenklings- och schablonregler
 • Färre krav på tilläggsupplysningar

Fördelar

 • Större flexibilitet och mer transparent redovisning än K2
 • Mer likheter med IFRS

Fördelar

 • Internationell standard
 • Uppfyller krav för notering på reglerad marknad

Begränsningar

 • Strikt och mindre flexibelt
 • Stoppregler
 • Lägre transparens
 • Mindre moderbolag i en större koncern får inte tillämpa K2

Begränsningar

 • Kräver mer kompetens och resurser än K2
 • Är inte ett internationellt etablerat regelverk

Begränsningar

 • Omfattande regelverk som ställer krav på hög
  kompetens

 

Meny


Kontakta oss om du vill veta mer!
 

Göran Abrahamsson, Stockholm
Tfn 08-520 596 49

Johan Roempke, Göteborg
Tfn 031-63 77 20

Fler kontakter
Back to top