Assurance Services

  • Share

Kontakt


EY - Helene Siberg Wendin Affärsområdeschef
Helene Siberg Wendin

Kontakt  |  +46 (0) 31 63 63 29

  Extern revision
Magnus Fagerstedt

Kontakt  |  +46 (0) 8 520 594 25

  Redovisning
Håkan Sventorp

Kontakt  |  +46 (0) 70 628 62 07

  Capital Markets
Andreas Dalhäll

Kontakt  | +46 (0) 8 520 598 79

  Hållbar utveckling
Håkan Ulrichs

Kontakt  | +46 (0) 31 63 78 38

  Rådgivning finansiell rapportering
Pär Falkman

Kontakt  |  +46 (0) 8 520 590 29

  Förebygg och åtgärda ekonomiska oegentligheter
Erik Skoglund

Kontakt  |  +46 (0) 8 520 599 39

  IFRS
Göran Abrahamsson

Kontakt  | +46 (0) 8 520 596 49

 

Connect with us

Följ oss via sociala medier, epost eller webcasts. Eller ladda ner vår EY Insights app för mobila plattformar.

US GAAP and IFRS convergence

IFRS-implementeringen fortsätter över hela världen

Besök ey.com/ifrs för att hålla dig underrättad om IFRS-utvecklingen, bl.a. aktiviteter för att samordna US/IFRS.

Bedrägeristudie visar att etiska normer är viktiga när företaget växer

När den ekonomiska tillväxten och den internationella förvärvs- och fusionsaktiviteten tar fart igen, ökar även bedrägeririsken. Vår bedrägeristudie visar att etiska normer är avgörande för framgång.