Assurance Services

  • Share

Capital Markets

Capital Markets består av EY:s specialister på kapitalmarknadsfrågor, associationsrätt och redovisning. Vi erbjuder rådgivning inom bland annat kapitalanskaffningar och börsnoteringar.

Bland våra kunder finns allt från multinationella företag som söker rådgivning kring noterings- eller kapitalanskaffningsfrågor på svenska eller utländska marknader, till ägarledda företag som vill ha råd i omstruktureringar eller aktieägarfrågor.

I dagens globaliseringstider är behovet av ett internationellt nätverk större än någonsin. Capital Markets möter detta behov. Vi har ett nära samarbete med EY:s kontor i bland andra USA, Storbritannien, Tyskland, Luxemburg och Schweiz. Dessutom ingår vi i ett nätverk med fler än 80 internationella specialister på samtliga etablerade kapitalmarknader.

Kontakta oss

Annika Melin Jakobsson
Ansvarig Capital Markets
+46 (0) 8 520 595 08