Assurance Services

  • Share

Publikationer

Omslag Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag 


Styrelsearbete i ägarledda aktiebolag
Ett praktiskt hjälpmedel för styrelsemedlemmar i ägarledda bolag – det vill säga aktiebolag där ägarna har en aktiv roll i bolaget – som har en eller flera externa ledamöter i styrelsen.

 


Kontrollbalansräkningen 
Kontrollbalansräkningen
EY:s bok Kontrollbalansräkningen behandlar frågor av aktiebolagsrättslig och redovisningsmässig karaktär avseende aktiebolagens tvångslikvidationsinstitut.

För beställning, kontakta Internservice.Vägvisare till börsen 
Vägvisare till börsen
Vägvisare till börsen är en praktisk vägledning för företag som planerar att söka notering vid en börs eller en auktoriserad marknadsplats i Sverige. Den riktar sig även till personer som bistår med råd och hjälp vid sådana noteringar samt till dem som vill öka sin allmänna kunskap om processen kring en marknadsnotering och regelverket för den svenska aktiemarknaden.

För mer information, kontakta Internservice


Kontakta oss

Annika Melin Jakobsson
Ansvarig Capital Markets
+46 (0) 8 520 595 08