Assurance Services

 • Share

Våra tjänster

Vi har omfattande erfarenhet från våra kunders kontakter med börs, börsrevisorer och tillsynsmyndigheter.

Vi erbjuder rådgivning och biträde inom följande områden:

 • svenska eller gränsöverskridande primär- eller sekundärnoteringar och kapitalanskaffningar
 • regulatoriska frågor avseende prospektfrågor, till exempel frågor rörande komplex finansiell historik eller proformaredovisning
 • obligationslån inom Euro- och US MTN-program
 • offentliga uppköpserbjudanden
 • informationsgivningsfrågor
 • bolagsstyrningsfrågor
 • comfort letters
 • pre-IPO reviews
 • working capital statements.

För bolag registrerade vid US Securities and Exchange Commission (SEC) erbjuder vi tjänster i samband med regelbunden finansiell rapportering genom årsredovisningar och delårsrapporter samt kapitalanskaffningar i USA.

Associationsrätt
Har du frågor kring associationsrätt? Vi erbjuder och utför utredningsarbete och rådgivning avseende associationsrättsliga frågeställningar som bland annat innefattar:
 • kapitalskyddsfrågor och frågor om tvångslikvidation och kontrollbalansräkning
 • ansvarsfördelning mellan bolagsorganen i såväl privata som statligt ägda bolag samt ansvaret för styrelse och verkställande direktör
 • revisorsintyg
 • kapitalanskaffningar
 • omstruktureringar.

Capital Markets erbjuder utbildningar och kurser inom det associationsrättsliga området, till exempel skräddarsydda utbildningar i en viss fråga eller nyhetsseminarium. Kontakta oss så berättar vi mer.

Kontakta oss

Annika Melin Jakobsson
Ansvarig Capital Markets
+46 (0) 8 520 595 08