Assurance Services

  • Share

Rådgivning finansiell rapportering

Hjälp i tider av förändring och komplexa frågor

Dagens företagsledare står inför stora utmaningar och det gäller att hålla jämna steg med utvecklingen. Normgivare, lagstiftare och skattemyndigheter introducerar nya krav på redovisningsområdet i högre takt än någonsin tidigare.

Börsintroduktioner, förvärv och konverteringar till nya standarder kräver ofta specialistkunskap om redovisningstekniska frågor. Hos EY finns specialister med lång erfarenhet av praktiska redovisningsfrågor, kvalificerade utredningar, normgivning på redovisningsområdet och regler för aktiemarknadsbolag.

Vi erbjuder rådgivning och konsultationer inom följande områden:

  • finansiell rådgivning och rapportering
  • konvertering till IFRS, K3 och andra redovisningsregelverk
  • konsekvensanalyser vid transaktioner på kapitalmarknaden och omstruktureringar
  • redovisning – effekter av nya standarder och nya rekommendationer
  • utbildnings- och seminarieverksamhet
  • stöd vid upprättande av rapportering i XBRL.
     

Kontakta oss

Johan Roempke 
ansvarig Rådgivning finansiell rapportering
+46 70 3517720

Göran Abrahamsson  
ansvarig IFRS
+46 8 520 596 49
+46 70 513 96 49
 

Nyhetsbrev IFRS

Vill du också ha nyhetsbrevet direkt till din inbox? Meddela Jeanette Fernandez så kommer du med i distributionen.

 

US GAAP and IFRS convergence

IFRS-implementeringen fortsätter över hela världen

Besök ey.com/ifrs för att hålla dig underrättad om IFRS-utvecklingen, bl.a. aktiviteter för att samordna US/IFRS.