Assurance Services

  • Share

Förebygg och åtgärda ekonomiska oegentligheter

Misstänker du korruption, bedrägerier eller andra oegentligheter?

FIDS – Fraud Investigation and Dispute Services – är EY:s avdelning för att utreda och förebygga alla sorters bedrägerier på företag, organisationer och myndigheter. Vi är ett team av specialister inom ekonomi och juridik. Flera av oss har bakgrund som eko- och skattebrottsutredare. Via vårt internationella nätverk genomför vi utredningar i ett stort antal länder över hela världen.

Du får hjälp inom:

Bedrägeriutredningar
Misstänker du mutbrott, bedrägerier, förskingring, trolöshet mot huvudman eller företagsspioneri? Vi genomför utredningar som oberoende part och under fullständig sekretess.

Hur kunde det ske?
Vid våra utredningar hjälper vi våra kunder att besvara frågorna:

  • Vad har hänt?
  • Hur stor är skadan?
  • Vem/vilka har varit inblandade?
  • Vad behöver göras för att det inträffade inte ska hända igen?

Förebygga bedrägerier
Vi erbjuder en rad åtgärder för att hjälpa dig att förebygga eller stoppa kostsamma oegentligheter. Åtgärdsprogrammen skräddarsys efter dina förutsättningar och behov. Ett typiskt uppdrag är att genomföra en riskanalys och därefter granska verksamheter och rutiner där korruption eller andra oegentligheter kan förekomma. Vi genomför även utbildningsinsatser och hjälper våra kunder att implementera så kallde whistleblower system.

Tekniskt utredningsstöd
Behöver du kvalificerat tekniskt utredningsstöd i samband med en intern utredning eller inför en eventuell skadeståndsprocess? Vår expertis inom datorstödd kriminalteknik gör att vi kan säkra och analysera stora mängder relevant data. Vi kan också återskapa raderad information eller analysera bevis i persondatorer och servrar. I våra tekniska utredningar använder vi samma verktyg som rättsvårdande myndigheter.

Kontakta oss

Erik Skoglund  
ansvarig FIDS
+46 70 318 99 39
 

EY launches new book: "Corporate Fraud: The Human Factor" EY launches new book: "Corporate Fraud: The Human Factor"

In this book we bring the "fraud trail" into sharp focus and provide a practical guide for business leaders on managing corporate fraud risk.

US GAAP and IFRS convergence

IFRS-implementeringen fortsätter över hela världen

Besök ey.com/ifrs för att hålla dig underrättad om IFRS-utvecklingen, bl.a. aktiviteter för att samordna US/IFRS.