Specialisttjänster

  • Share

French Business Network
French Business Network (FBN) är EY Frances kontaktpunkt för franska och europeiska storföretag och deras dotterbolag i utlandet. Läs mer.

Insourcing Services
Att bli av med en nyckelperson är en vanlig företeelse som varje företag upplever och måste ta i beaktande i planeringen. Insourcing Services hjälper dig med att tillfälligt förstärka din organisation. Läs mer .