Tax Services

 • Share

Human Capital

Human Capital - nyckeln till en framgångsrik organisation

I dagens globala, hårt reglerade och allt mer konkurrensutsatta företagsklimat, blir en kritisk framgångsfaktor allt viktigare: medarbetarna.

EY:s HR-rådgivning innefattar hela HR-området och erbjuder tjänster inom allt från internationell mobilitet och effektivitet på arbetsplatsen till medarbetarutveckling, successionsplanering och ersättningsfrågor. Genom vår övergripande strategi kan vi hjälpa er optimera er investering i organisationens medarbetare.

Mobility Services

Medarbetare som arbetar internationellt ställer höga krav på företagets HR avdelning.

Vi hjälper våra kunder att hantera frågor som uppkommer när anställda arbetar i olika länder under en kortare eller längre tid, t.ex. vid utsändning, tjänsteresor, lokalanställning av utländsk personal och utländska styrelseledamöter. Våra tjänster omfattar praktiska aspekter, som arbetsgivarrapportering i Sverige och det andra landet, och tjänster som kan bidra till att göra ert mobilitetsprogram mer strategiskt:

 • Skatterådgivning för anställda och arbetsgivare (deklarationshjälp, ansökan om skattelättnad s.k. expertskatt, kostnadsberäkningar, kontrolluppgifter och annan rapportering)
 • Global immigration (arbets- och uppehållstillstånd, anmälan till olika myndigheter)
 • Internationell socialförsäkring
 • Upprättande av policy och avtal för utlandspersonal

Talent and Reward

Säkerställ att era policies och processer stöder organisationens affärsstrategi.

Vi kan hjälpa ert företag att utforma interna policies och processer som stöder organisationens affärsstrategi. Ni förbättrar resultatet bl.a. genom att se till att medarbetarnas ambitioner sammanfaller med företagets mål och ägarnas intressen. För att ert företag ska kunna uppnå sin potential, måste organisationen ständigt förändras och förbättras. Vi hjälper er att optimera bl.a. följande områden:

 • Ersättning till ledande befattningshavare
 • Pensioner och förmåner
 • Arbetsutvärderingar, policy och strategi stöd
 • Talent management (workforce planning, process- och riskutvärdering, HRIT system stöd etc.)
 • HR i transaktioner (due diligence, “day one” beredskap, “post deal” integration och harmonisering)

HR Performance Improvement

Säkerställ en effektiv och resultatinriktad hantering av organisationens HR frågor.

Idag finns det ett ökat tryck på HR-avdelningar att effektivisera och visa resultat – samtidigt som det löpande HR-arbetet ska upprätthållas och utvecklas.

Vi hjälper företag med HR-frågor kopplade till organisationsförändringar, revisioner och upphandlingar bl.a. inom följande områden:

 • HR transformation (HR leveransmodell, HR/payroll outsourcing, införande/utvärdering av HR shared service center)
 • HRIS upphandlings- och implementeringsstöd
 • HR process granskning och riskutvärdering
 • Strategiskt och operativt HR-stöd
 • HR-revision/audit - identifiering av besparingspotential och riskområden

För mer information är du välkommen att kontakta Anna Bucht Clarke, Human Capital / HR Advisory, på anna.buchtclarke@se.ey.com eller 070-3599914.

Relaterad information

EY - Global payroll survey highlights

One global payroll solution: myth or reality?

For companies looking to expand globally, aligning payroll delivery across countries is no easy feat. Our survey respondents and payroll specialists share their insights.

EY - Human capital carve-out study

Human capital carve-out study: strategies for success

In our latest study, we highlight trends and leading practices that can help companies use divestments to raise, optimize and preserve capital. Learn more.

EY - Global Mobility Effectiveness Survey 2012

Human resource challenges in rapid-growth markets

Getting the talent equation right has never been easy, but as businesses globalize, it is proving exceptionally difficult. Learn how to respond effectively..

EY - Global Mobility Effectiveness Survey 2012

Global Mobility Effectiveness Survey 2012

Our survey reveals a significant divide between global mobility’s desire to be a strategic business partner versus reality. See which steps are essential for success.

EY - global perspective

Benefit plan risk: a global perspective

Taking five key steps will help organizations manage risks facing their global benefit plans and ensure that the benefit plans support strategic goals.

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts. Or download our EY Insights app for mobile devices.