Tax Services

 • Share

Human Capital

Human Capital - nyckeln till en framgångsrik organisation

I dagens globala, hårt reglerad och allt mer konkurrenskraftiga företagsklimat, blir en kritisk framgångsfaktor allt viktigare: medarbetarna.

Våra tjänster inom Human Capital erbjuder ett helhetsperspektiv, med integrerad internationell mobilitet, effektivitet på arbetsplatsen och prestationer och belöning. Genom vår övergripande strategi, kan vi hjälpa er göra det mesta av er investering i era medarbetare.

Mobilitetstjänster

Medarbetare som arbetar internationellt ställer höga krav på företagets HR avdelning.

Våra tjänster inom internationell mobilitet hjälper våra kunder att hantera komplexiteten inom regelefterlevnad, rapportering och risker med globalt rörlig arbetskraft. Vi erbjuder en rad tjänster som kan bidra till att göra ert mobilitetsprogram mer strategiskt:

Prestationer och belöning

Rikta din talang till din affärsstrategi

Vi kan hjälpa ert företag att utforma incitamentsprogram som kan förbättra resultatet genom att se till att medarbetarnas ambitioner sammanfaller med företags mål och ägarnas intressen. För att ert företag ska kunna uppnå sin potential, måste organisationen ständigt förbättra sin prestation. Vi hjälper er att optimera just dessa områden:

 • Ersättningar
 • Pensioner och förmåner
 • Talent management
 • HR transaktioner (due diligence, transaktioner integration och avyttringar)
 • HR regelefterlevnad och riskhantering
 • Skattetjänster i samband utlandsanställningar

HR rådgivning

Hantera din organisations tillgångar effektivt med HR.

Idag finns det ett ökat tryck på HR-avdelningar att bli mer effektiva – mitt i budgetnedskärningar och anställningsstopp.

Vi kan hjälpa ditt företag att utveckla och driva program som är särskilt utformade för att stötta prestandaförbättring inom bland annat:

 • HR-strategi
 • Talent management
 • Pensionsrådgivning
 • HR-revision

Relaterad information

EY - Global payroll survey highlights

One global payroll solution: myth or reality?

For companies looking to expand globally, aligning payroll delivery across countries is no easy feat. Our survey respondents and payroll specialists share their insights.

EY - Human capital carve-out study

Human capital carve-out study: strategies for success

In our latest study, we highlight trends and leading practices that can help companies use divestments to raise, optimize and preserve capital. Learn more.

EY - Global Mobility Effectiveness Survey 2012

Human resource challenges in rapid-growth markets

Getting the talent equation right has never been easy, but as businesses globalize, it is proving exceptionally difficult. Learn how to respond effectively..

EY - Global Mobility Effectiveness Survey 2012

Global Mobility Effectiveness Survey 2012

Our survey reveals a significant divide between global mobility’s desire to be a strategic business partner versus reality. See which steps are essential for success.

EY - global perspective

Benefit plan risk: a global perspective

Taking five key steps will help organizations manage risks facing their global benefit plans and ensure that the benefit plans support strategic goals.

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts. Or download our EY Insights app for mobile devices.