Tax Services

 • Share

Global Immigration

In English

EY:s immigrationsexperter hjälper företag och individer att säkerställa att alla krav uppfylls i samband med global rörlighet av personer till och från Sverige och runt om i världen.

EY:s goda relationer med Migrationsverket och övriga svenska myndigheter i kombination med vårt globala nätverk av immigrationsexperter gör att vi kan hantera alla immigrationsfrågor ett företag har, oavsett vilken del av världen som berörs.

Våra globala immigrationsexperter har mer än 30 års erfarenhet av omfattande immigrationsrådgivning som en central del av vår globala Human Capital verksamhet. Vi har team i 143 länder, bestående av över 600 experter som kan erbjuda högkvalitativa tjänster inom alla aspekter av immigration. I Sverige har vi engagerade immigrationsexperter som har erfarenhet både av svenska och internationella immigrationsfrågor.

Genom ett nära samarbete med ett företag kan vi förfina och effektivisera hela dess immigrationsstruktur samt hjälpa till att uppnå maximal effektivitet, utöver att se till att immigrationsansökningar behandlas på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt.

EY är ett certifierat företag hos Migrationsverket
EY är certifierade hos Migrationsverket, vilket innebär att vi kan erbjuda våra kunder en kortare handläggningstid på ansökningar som skickas in för icke EU medborgare som önskar komma till Sverige för att arbeta. Med hjälp av vår certifiering kan vi erbjuda en handläggningstid hos Migrationsverket på 5 dagar för kompletta ansökningar.

Hör gärna av er till oss för att diskutera närmare hur vi kan assistera ert företag med ansökningar om svenska arbets- och uppehållstillstånd.

Kontakter
Linda Ingsberg, tfn +46 70 835 41 10  

Varför använda EY:s internationella immigrationstjänster?
Vår globala modell för immigration innebär en samordnad rådgivning i samtliga länder ni flyttar anställda till och från. Vi tillhandahåller:

 • Detaljerad rådgivning om immigrationsstatus för utlandspersonal till och från Sverige och i övriga delar av världen
 • Förberedelse och inlämning av ansökningar, inklusive förlängningsansökningar om arbets- och uppehållstillstånd i Sverige
 • Förberedelse och inlämning av ansökningar om EU-blåkort (EU Blue Card)
 • Förberedelse och inlämning av ansökningar om visum för att besöka Sverige
 • Assistans och rådgivning vid kontakt med Migrationsverket och svenska ambassader utomlands
 • Vägledning gällande svensk utlänningsrätt
 • Kontakt med fackförbund för yttrande om anställningserbjudanden
 • Hjälp med registrering för företag och anställda hos Arbetsmiljöverket
 • Hjälp med registrering för tredjelandsmedborgare hos Skatteverket
 • Global koordinering med hjälp av EYs nätverk för assistans med ansökningar, inklusive förlängningsansökar om arbets- och uppehållstillstånd samt visum runtom i världen
 • Rådgivning och instruktioner till hem- och värdlandets personalavdelningar
 • Genomgång av varje anställds nuvarande immigrationsstatus under utlandsuppdrag
 • Regelbundna granskningar av de anställdas löpande immigrationsstatus
 • Detaljerad rådgivning om konsekvenserna av att inte ha rätt arbets- uppehållstillstånd eller visum på plats för den anställde samt dess familjemedlemmar vid en utlandsstationering eller lokalisering
 • Rådgivning gällande arbetstillstånd för anställda vid företagomstrukturering'

Fördelar för våra kunder:
Vår globala samordning av immigrationstjänster är unika på marknaden genom att vi erbjuder:

 • Rådgivning utifrån ett enda kunskapscenter om arbetsgivarens och individens skyldigheter i de länder där de är verksamma
 • Koordinering av alla immigrationsfrågor oavsett vilken landskombination tack vara vår globala samordning
 • Uppföljning och påminnelser när en ansökan måste göras
 • Uppföljning när arbetstillstånden går ut
 • Proaktiv rådgivning om kostnadsbesparingar eller möjlighet att få snabbare handläggning på arbets-  och uppehållstillstånd
 • Tillgång till aktuell global immigrationsinformation för att arbetsgivare ska ha möjlighet att aktivt beakta eventuell exponering och planeringsmöjligheter innan ny lagstiftning införs
 • Goda relationer med olika globala myndigheter som administrerar arbets- och uppehållstillstånd.
 • Rådgivning inom alla aspekter rörande personalförflyttning inklusive beskattning, socialförsäkring etc

Läs mer om våra tjänster (pdf, 326kb)

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts. Or download our EY Insights app for mobile devices.