Tax Services

 • Share

Internationella socialförsäkringsfrågor

EY:s experter i internationell socialförsäkring hjälper företag med rapportering för att säkerställa att företagen uppfyller krav som finns i olika länder och även kostnadseffektiv planering.

EY:s goda relationer med Försäkringskassan och övriga svenska myndigheter i kombination med vårt globala nätverk av socialförsäkringsexperter gör att vi kan hantera alla frågor ett företag har, oavsett vilken del av världen som berörs.

Kostnaderna för sociala avgifter varierar mycket i olika länder och kan ofta vara högre än de kostnader ett bolag har för inkomstskatt för utlandspersonal. Det händer ofta att sociala avgifter måste betalas både i hemlandet och i arbetslandet eftersom socialförsäkringsreglerna ännu inte har internationella eller bilaterala avtal i samma omfattning som skatteområdet.

En tydlig trend är att socialförsäkringsmyndigheter i många länder ökar granskningen och kontrollen av att arbetsgivare följer de regler som finns om socialavgifter. Då myndigheternas granskning ökar bör företag kontrollera socialförsäkringen för personal i utlandstjänst för att identifiera eventuella risker och samtidigt proaktivt ta tillvara på de olika möjligheter som finns för att minimera kostnaderna för sociala avgifter, både för personal som arbetar utomlands nu och för att få en policy för hur socialförsäkringen ska hanteras på sikt, d.v.s. att upprätta en socialförsäkringspolicy på samma sätt som många företag har en skattepolicy.

Två exempel på förändringar som påverkar arbetsgivarens kostnader för socialavgifter är förändringar inom socialförsäkringslagstiftningen:

 • Den nya EU-förordningen 883/2004 som trädde I kraft den 1 maj 2010 har påverkat socialförsäkringen för arbetstagare i gränsöverskridande arbete inom EU/EES och Schweiz
 • Flera länder, t.ex. Indien, Kina och Brasilien har under senare år infört nya skyldigheter för arbetsgivare att betala sociala avgifter och förpliktelser i förhållande till internationellt rörliga anställda. I många fall betalas sociala avgifter dubbelt, d.v.s. både i hemlandet och i arbetslandet.
 • En socialförsäkringskonvention mellan Sverige och Indien trädde i kraft 1 augusti 2014.

Varför använda EY:s internationella socialförsäkringstjänster?
Vår globala modell för socialförsäkringar innebär en samordnad rådgivning i samtliga länder ni flyttar anställda till och från. Vi tillhandahåller:

 • Rådgivning för att minska kostnaderna före eller under ett pågående utlandsarbete.
 • Förberedelse och inlämning av ansökningar om utsändningsintyg (A1 och CoC), samt andra intyg för den anställde vid utsändning till konventionsland.
 • Sjukförsäkringsintyg E106/S1 för medföljande familjemedlemmar vid utsändning inom EU, EES och Schweiz
 • Detaljerad rådgivning om konsekvenserna och rätten till socialförsäkringsförmåner för den anställde samt dess familjemedlemmar vid en utlandsstationering eller lokalisering.
 • Rådgivning och instruktioner till hem- och värdlandets löneavdelningar.
 • Genomgång av varje anställds socialförsäkringsstatus under utlandsuppdrag.
 • Hjälp med registrering för företag och anställda.
 • Regelbundna granskningar av en anställds löpande socialförsäkringsskydd.
 • Hjälp med beräkningar av underlag för skattedeklarationer för arbetsgivare och anställda.

Fördelar för våra kunder:
Vår globala samordning av socialförsäkringstjänster skiljer sig på marknaden genom att:

 • Rådgivning utifrån ett enda kunskapscenter om arbetsgivarens skyldigheter i de länder där de är verksamma.
 • Koordinering av alla socialförsäkringsfrågor oavsett vilken landskombination / Global samordning.
 • Uppföljning och påminnelser när nu ansökan måste göras.
 • Uppföljning när ansökan går ut.
 • Proaktiv rådgivning om kostnadsbesparingar.
 • Kapacitet finns för rådgivning om förmåner från enstaka eller flera rättssystem.
 • Tillgång till aktuell global socialförsäkringsinformation för att arbetsgivare ska ha möjlighet att aktivt beakta eventuell exponering och planeringsmöjligheter innan ny lagstiftning införs.
 • Goda relationer med olika myndigheter som administrerar socialförsäkringar.

Kontakter: Katrin Norell och Miya Dyme

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts. Or download our EY Insights app for mobile devices.