Tax Services

  • Share

Personbeskattning

EY:s personliga skattetjänster erbjuder skatterelaterat planerings- och regelstöd, inom och utanför landets gränser, till företagsanknutna personer och deras närstående enheter. I dagens globaliserade värld behövs gränsöverskridande tjänster för att tillgodose internationellt etablerade klienters växande behov.

Med specialister på de större marknaderna över hela världen kan vi bistå privatpersoner som behöver skattetjänster av olika slag, till exempel regelinformation, planering och rådgivning på skatteområdet anpassat till deras affärsintressen, investeringar och ekonomiska tillgångar. Vår modell erbjuder professionellt upprättade skattedeklarationer, beräkningar och råd, samt integrerad skatteplanering.

EY:s medarbetare har den kunskap och erfarenhet som krävs för att hjälpa dig att effektivt hantera dina krav på global basis, oberoende av om du behöver hjälp med planering eller att förstå regelverken. Vi har erfarenhet av skattefrågor både avseende privatpersoner och företag av alla storlekar, och vad gäller flera olika aspekter i skattelivscykeln – planering, avsättningar, regelefterlevnad och tvistelösning.

För en utförligare beskrivning av våra tjänster inom detta område är du välkommen att kontakta oss.

 

Relaterad information

EY - inheritance

International Estate and Inheritance Tax Guide 2012

Vår guide sammanfattar fastigheter skattesystem planering och resursöverföring överväganden planering i 27 länder.

EY - High net worth individuals

Förmögenheter under luppen

Vi har koll på det snabbt ökande samarbetet och informationsutbytet mellan skattemyndigheter. Många personer med förmögenheter börjar nu inse att deras relationer med skattemyndigheterna måste utvecklas och förändras.

Kontakta oss

Helena Robertsson
+46 8 520 594 65
+46 70 648 94 65
 

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts. Or download our EY Insights app for mobile devices.