Tax Services

  • Share

Skatteredovisning

Med allt mer komplicerade regler för företagande och skatter, och ökade krav på transparens, pressas skattefunktionerna att bli effektivare och det kan vara svårt att få tag i högt kvalificerade medarbetare.
EY kan hjälpa ditt företag att uppfylla dessa krav, vi erbjuder stöd inom tre huvudområden:

  • Skatteredovisning: beräkna kvartals- och årsvisa avsättningar, validera skattebalanskonton och implementera nya internationella (IFRS) och/eller lokala redovisningsnormer.
  • Skattefunktionens effektivitet: förbättra strategi och organisationsstruktur, skatteprocesser och kontroller samt data- och systemeffektivitet.
  • Skatterisk: identifiera och prioritera väsentliga risker och bistå med kontrollbevakning och åtgärder.

Omfattningen och typen av tjänster kan variera beroende på om du är revisionsklient eller inte. Det vi aldrig ger avkall på är våra höga serviceambitioner, våra medarbetare hjälper dig att lösa dina unika behov genom hela skattelivscykeln som omfattar planering, avsättningar, regelefterlevnad och kontakter med skattemyndigheter.

Våra kompetenta medarbetare, som använder enhetliga metoder och system över hela världen, och vårt obrutna kvalitetsfokus, hjälper dig att bygga upp en stark bas för regelefterlevnad och rapportering, långsiktigt hållbara organisatoriska strategier och effektiva rutiner för riskhantering, med målet att utveckla företagets potential.

För en utförligare beskrivning av våra tjänster inom detta område är du välkommen att kontakta oss.

För en utförligare beskrivning av våra tjänster inom detta område är du välkommen att kontakta oss:

Globalt ansvarig

James D. Hunter

+44 (0)20 7980 0989

Nord- och Sydamerika

David Helmer

+1 202 327 8355

Europa, Mellersta Östern och Afrika

Arco Bakker

+31 88 40 71866

Fjärran Östern och Oceanien

Trevor Hughes

+61 3 8650 7363

Japan

Shinichi Tanimoto

+81 3 3503 1100

Relaterad information

EY - IRS proposal

IRS introducerar krav på redovisning av osäkra skattepositioner

Här når du flera publikationer från EY gällande IRS förslag som kräver att vissa företag redovisar osäkra skattepositioner i sina skattedeklarationer.

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts. Or download our EY Insights app for mobile devices.