Tax Services

  • Share

Rådgivning om skattefunktionen

Kraven på skattefunktionerna har ökat kraftigt under senare år.

Globalisering, reglering, bolagsstyrning, ökad transparens, begränsade resurser och kortare bokslutscykler är bara några av de faktorer som skattechefer på företagen ska hantera nuförtiden.

Mot bakgrund av denna utveckling ska skattefunktioner balansera konkurrerande ansvarsfrågor och intressen samtidigt som kvaliteten måste förbättras, inte bara på skatteavdelningen, utan inom hela företaget – sannerligen ingen lätt uppgift!

EY:s konsulter inom Tax Performance Advisory hjälper din skattefunktion att möta dessa utmaningar och bli effektivare.

Med specialiserade medarbetare på de större marknaderna runt om i världen kan vi med beprövade metoder och ingående skattekunskaper som grund hjälpa ditt företag att uppnå en stark regelefterlevnad och rapportering, effektiva riskhanteringsrutiner och en välfungerande skattefunktion.

Vi har erfarenhet av skattefrågor som rör företag av alla storlekar och alla aspekter i skattelivscykeln – planering, avsättningar, regelefterlevnad och tvistelösning. Tack vare vår helhetssyn på skatter pratar vi samma språk som dina skatte-, ekonomi-, IT- och säljmedarbetare, vilket är nödvändigt för en effektivare skattehantering inom hela företaget.

För en utförligare beskrivning av våra tjänster inom detta område är du välkommen att kontakta oss.

Relaterad information

EY - Tax administration without borders

Gränslös skatteadministration

Globaliseringen går allt snabbare, företag kämpar för sin överlevnad och regeringarnas motåtgärd är allt oftare att försöka skydda skatteintäkterna. Vad innebär det för företag som försöker minska risken för skattetvister? Läs mer om gränslös skatteadministration.

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts. Or download our EY Insights app for mobile devices.