Tax Services

  • Share

Rådgivning om skattefunktionen

Kraven på skattefunktionerna har ökat kraftigt under senare år.

Globalisering, reglering, bolagsstyrning, ökad transparens, begränsade resurser och kortare bokslutscykler är bara några av de faktorer som skattechefer på företagen ska hantera nuförtiden.

Mot bakgrund av denna utveckling ska skattefunktioner balansera konkurrerande ansvarsfrågor och intressen samtidigt som kvaliteten måste förbättras, inte bara på skatteavdelningen, utan inom hela företaget – sannerligen ingen lätt uppgift!

EY:s konsulter inom Tax Performance Advisory hjälper din skattefunktion att möta dessa utmaningar och bli effektivare.

Med specialiserade medarbetare på de större marknaderna runt om i världen kan vi med beprövade metoder och ingående skattekunskaper som grund hjälpa ditt företag att uppnå en stark regelefterlevnad och rapportering, effektiva riskhanteringsrutiner och en välfungerande skattefunktion.

Vi har erfarenhet av skattefrågor som rör företag av alla storlekar och alla aspekter i skattelivscykeln – planering, avsättningar, regelefterlevnad och tvistelösning. Tack vare vår helhetssyn på skatter pratar vi samma språk som dina skatte-, ekonomi-, IT- och säljmedarbetare, vilket är nödvändigt för en effektivare skattehantering inom hela företaget.

För en utförligare beskrivning av våra tjänster inom detta område är du välkommen att kontakta oss.

För en utförligare beskrivning av våra tjänster inom detta område är du välkommen att kontakta oss.

Globalt ansvarig

James D. Hunter

+44 (0)20 7980 0989

Nord- och Sydamerika

David Helmer

+1 202 327 8355

Europa, Mellersta Östern och Afrika

Arco Bakker

+31 88 40 71866

Fjärran Östern och Oceanien

Trevor Hughes

+61 3 8650 7363

Japan

Shinichi Tanimoto

+81 3 3503 1100

Relaterad information

EY - Tax administration without borders

Gränslös skatteadministration

Globaliseringen går allt snabbare, företag kämpar för sin överlevnad och regeringarnas motåtgärd är allt oftare att försöka skydda skatteintäkterna. Vad innebär det för företag som försöker minska risken för skattetvister? Läs mer om gränslös skatteadministration.

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts. Or download our EY Insights app for mobile devices.