Tax Services

  • Share

Skattepolitik och tvister

Konjunkturnedgången och dess inverkan på lönsamheten har satt ökad press på skattechefer.

Den snabba globaliseringen har ökat beroendet mellan företagen, med ökat kapitalflöde som följd. Skatteavdelningarna bär en större del av ansvaret för företagets risker än tidigare. Skatt är nu en viktigare profilfråga, inte bara för företagsledningen utan även för aktieägare, tillsynsmyndigheter, media och andra branschobservatörer.

Att utveckla en skattepolitik som undanröjer hinder för näringslivet kräver ett team som kan samarbeta med de styrande för att förklara problem, förtydliga mål och uppnå bra lösningar för alla parter.

EY:s globala nätverk av skattekunniga medarbetare har omfattande erfarenhet av att medverka i utformning och genomförande av politiska åtgärder, som externa rådgivare till myndigheter och företag men också som anställda inom myndigheter. Våra team av skattepolitiskt sakkunniga och affärsutvecklare kan bidra med lösningar för din specifika situation och förbättra chanserna till ett positivt resultat.

Dessutom har vi ett globalt nätverk av medarbetare specialiserade på skattetvister som kan bistå vid internationella skattetvister, uppbörds- och redovisningsfrågor. Vi fokuserar på att förebygga tvister genom att hjälpa dig med en korrekt och konsekvent skatteredovisning och med att upprätta relevant underbyggande dokumentation. När tvisten redan är ett faktum kan våra medarbetare utnyttja nätverkets samlade kunskap om hur skattemyndigheter arbetar, och allt oftare samarbetar, för att bidra till en lösning på svåra eller känsliga skattetvister.

För en utförligare beskrivning av våra tjänster inom detta område är du välkommen att kontakta oss.

Relaterad information

EY - Tax Policy and Controversy - spiral staircase

EY's 2011–12 Tax risk and controversy survey

Converging trends have created the riskiest environment for tax controversy the world has experienced in years. Is your organization ready to manage these new risks?

Forest, Ammersee, Bavaria, Germany

Tax Policy & Controversy Quarterly Briefing, Augusti 2011

Från våra klienter har vi hört att skattepolitik och tvister håller på att bli en högprioriterad fråga för företagsledare och styrelser. Håll dig uppdaterad med våra rapporter.

TAX-RC-tpcqb-209x113

Tax Policy & Controversy Quarterly Briefing, april 2011

Våra kvartalsrapporter om internationell skattepolitik och tvister, Tax Policy & Controversy Quarterly Briefing, hjälper dig att bevaka och förstå trenderna och problemen som uppstår i den snabbt skiftande skattevärlden. I årets aprilnummer kan du läsa om uppbyggnaden av ledande skatteadministrationer i den interamerikanska regionen i en intervju med Márcio Verdi.

EY - briefing library

EY's Tax Policy & Controversy Quarterly Briefing

Det är viktigare än någonsin att skattefunktioner håller sig uppdaterade om internationell skattepolitik och tvister. Artiklar i EY:s kvartalspublikation Tax Policy & Controversy Quarterly Briefing finns nu tillgängliga i ett eget bibliotek, med möjlighet att läsa tidigare artiklar sorterade efter ämne, område eller datum.

TAX-RC-policy-209x113

Skattepolitisk utblick 2011

Vi sammanställt en ny serie av rapporter om beskattningsfrågor för 2011 vilka täcker in Nord- och Sydamerika, Asien-Oceanien och Europa, Mellanöstern, Indien och Afrika.

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts. Or download our EY Insights app for mobile devices.