Tax Services

  • Share

Transaktioner

Varje transaktion har skattekonsekvenser, oavsett om det gäller förvärv, avyttring, refinansiering, omstrukturering eller en börsnotering. Att förstå och planera för dessa konsekvenser kan minska transaktionsrisken, öka affärsmöjligheterna och bidra med avgörande förhandlingsargument.

EY:s tjänster rörande transaktionsskatter utförs av professionella rådgivare i vårt globala nätverk. Genom att kombinera gränsöverskridande transaktionserfarenhet och lokal skattekännedom inom ett brett spektrum av branscher kan vi hjälpa dig att fatta välunderbyggda beslut och förutse skattekonsekvenserna av en transaktion.

Eftersom varje transaktion har en unik profil sätter vi ihop ett skräddarsytt, mångsidigt globalt team som arbetar sida vid sida med dig under transaktionsprocessen, från första utvärderingen fram till implementeringen efter att avtalet är i hamn.

Våra lokala medarbetare använder ett enhetligt tillvägagångssätt över hela världen för att skapa en total överblick av skattefrågorna i berörda länder och olika skatteområden. Vi kan även föreslå struktureringsalternativ som attraherar investerare, främjar försäljningsberedskap och bidrar till förbättring av lönsamhet och kassaflöden på lång sikt – med möjligheter till bättre avkastning på din investering.

EY:s integrerade modell innebär att du får tillgång till globalt samordnad skatterådgivning av hög kvalitet, oberoende av var transaktionerna äger rum.

För en utförligare beskrivning av våra tjänster inom detta område är du välkommen att kontakta oss.

För en utförligare beskrivning av våra tjänster inom detta område är du välkommen att kontakta oss.

Globalt ansvarig

James D. Hunter

+44 (0)20 7980 0989

Nord- och Sydamerika

David Helmer

+1 202 327 8355

Europa, Mellersta Östern och Afrika

Arco Bakker

+31 88 40 71866

Fjärran Östern och Oceanien

Trevor Hughes

+61 3 8650 7363

Japan

Shinichi Tanimoto

+81 3 3503 1100

Relaterad information

EY - Transaction Tax Service

Global M&A tax survey and trends

Our second annual review of trends affecting tax aspects of corporate mergers and acquisitions explores the growing role of the tax director.

TAX-RC-tax-trends-209x113

Globala skattetrender: Anskaffning och investering av kapital

Vi bad skattechefer på 130 av världens största företag att ge sin syn på skattefrågor i samband med transaktioner. I denna rapport presenterar och belyser vi några av de viktigaste trenderna.