Onderneming van het Jaar

Jury

  • Share

Als basis voor de selectie weerhoudt de jury criteria zoals een coherente strategische visie, een aanzet tot meer corporate governance, een sterke financiële structuur met een voldoende transparantie en een positieve attitude tegenover innovaties en kwaliteitsbewustzijn.

Klik hier voor een overzicht van de juryleden.

Globaal gezien neemt de jury van de "Onderneming van het Jaar" een 6tal criteria in acht.

Ondernemingszin/Entrepreneurship: De leiding van de betrokken onderneming heeft blijk gegeven van ondernemingszin in de manier waarop deze de onderneming heeft doen groeien.
   
Innovatie en Inventiviteit: De betrokken onderneming is innovatief in haar sector. Dit betekent niet dat het een "High Tech" bedrijf hoeft te zijn; innovatief ondernemen kan ook in traditionele sectoren.
   
Gezonde financiële positie: De onderneming heeft een gezonde financiële positie en is er in geslaagd om positieve cashflow en positieve resultaten te genereren.
   
Volharding: Bij het uitbouwen van de onderneming heeft de leiding volharding getoond. Tegenspoed heeft geleid tot successvolle koerswijzigingen.
   
Dynamisch, innoverend: Het is de bedoeling een bedrijf te bekronen dat de potentie bezit om ook in de toekomst behoorlijke prestaties te leveren.
  
Corporate Governance:  De onderneming wordt behoorlijk bestuurd en gedraagt zich als een "goed burger".