Onderneming van het Jaar

Kalender

 • Share

De selectieprocedure bestaat uit verschillende fasen:

 • Fase 1: februari – voorlaatste week april: Screening van de Belgische ondernemingen
  EY deskundigen screenen de prestaties van het Belgische bedrijfsleven en selecteren de ondernemingen die voldoen aan de volgende kwantitatieve criteria :
  • Uw bedrijf heeft over de 5 voorgaande jaren haar omzet, toegevoegde waarde of personeelsbestand significant zien stijgen?
  • De hoofdzetel van uw bedrijf is in België gevestigd?
  • U stelt minstens 30 personen te werk?
  • Het management heeft een duidelijk equity belang in de onderneming?
 • Fase 2: eind april: Interviews met kandidaat-ondernemingen
  Alle kanidaat-ondernemingen nemen deel aan een gedetailleerd interview.
 • Fase 3: mei: Selectie van de finalisten
  Alle interviews van de kandidaat-ondernemingen worden geëvalueerd en vervolgens worden de finalisten weerhouden.
 • Fase 4: juni: Samenstelling van de dossiers
  De weerhouden finalisten stellen hun dossiers samen die aan een onafhankelijke jury worden bezorgd voor evaluatie.
 • Fase 5: september: Beraadslaging van de jury.
  De jury beoordeelt de weerhouden finalisten op basis van een aantal kwalitatieve criteria:
  • Ondernemingszin/Entrepreneurship:
   De leiding van de betrokken onderneming heeft blijk gegeven van ondernemingszin in de manier waarop deze de onderneming heeft doen groeien.
  • Innovatie en Inventiviteit:
   De betrokken onderneming is innovatief in haar sector. Dit betekent niet dat het een "High Tech" bedrijf hoeft te zijn; innovatief ondernemen kan ook in traditionele sectoren.
  • Gezonde financiële positie:
   De onderneming heeft een gezonde financiële positie en is er in geslaagd om positieve cashflow en positieve resultaten te genereren.
  • Volharding:
   Bij het uitbouwen van de onderneming heeft de leiding volharding getoond. Tegenspoed heeft geleid tot successvolle koerswijzigingen.
  • Dynamisch, innoverend:
   Het is de bedoeling een bedrijf te bekronen dat de potentie bezit om ook in de toekomst behoorlijke prestaties te leveren.
  • Corporate Governance:
   De onderneming wordt behoorlijk bestuurd en gedraagt zich als een "goed burger".
 • Fase 6: september: Bekendmaking van de finalisten
  In september worden de weerhouden finalisten bekend gemaakt aan de hand van een persbericht, een advertentie campagne in De Tijd en via sociale media.

Dinsdag 17 oktober 2017:

Prijsuitreiking "Onderneming van het Jaar" in het Auditorium 2000 van de Heizel