Overheidsorganisatie van het Jaar

Finalisten 2018

 • Share

View this page in French

Welke overheidsorganisaties worden uitgeroepen tot ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’ op 6 maart 2018? Ontdek hieronder de finalisten in elke categorie!

 

 • Federale Overheidsorganisatie van het Jaar®

  EY - FOD Binnenlandse Zaken

  FOD Binnenlandse Zaken

  EY - Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

  FOD Binnenlandse Zaken staat in voor de beleidsvoorbereiding en het uitvoeren van het beleid van de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, alsook van de staatsecretaris voor Asiel en Migratie.

  “De opdrachten van de FOD Binnenlandse Zaken houden rechtstreeks verband met de fundamentele belangen van de rechtsstaat en de burger: de veiligheid, het beheer van de identiteit, de verkiezingen, asiel en migratie.

  Samen met onze partners in veiligheid gaan wij deze uitdagingen aan, gesteund door een maximale beschikbaarheid en sterk professionalisme van onze medewerkers.

  Ons motto : uw veiligheid, ons beroep.”

  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) bewaakt de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van ons voedsel. Het FAVV integreert alle controlediensten die bevoegd zijn voor de hele voedselketen. Het FAVV is niet alleen bevoegd voor de controles van levensmiddelen, diervoeders, meststoffen en fytofarmaceutische producten, maar ze houdt zich ook bezig met sanitaire (dierenziekten) en fytosanitaire (plantaardige sector) preventie- en bestrijdingsmaatregelen.

  “De consument rekent elke dag op veilige voeding. Het FAVV kijkt er op toe dat u zorgeloos kan genieten van uw broodje, maar ook van dat stuk ingevoerd vlees. Daartoe doen we jaarlijks 120.000 controles, van riek tot vork, en waken we ook over dieren- en plantengezondheid. Op basis van een wetenschappelijk gebaseerd programma maar ook mocht u een klacht hebben. Bovendien helpen we via opleidingen en ondersteuning bedrijven om veilig te produceren, ook voor de buitenlandse consument. Op uw gezondheid!”

 • Regionale Overheidsorganisatie van het Jaar®

  EY - Kunsthuis Opera Ballet Vlaanderen

  Kunsthuis Opera Ballet Vlaanderen

  EY - Vlaamse Belastingdienst

  Vlaamse Belastingdienst

  Kunsthuis Opera Ballet Vlaanderen verenigt de Vlaamse Opera en het Koninklijk Ballet van Vlaanderen. Hoofddoel van het Kunsthuis is het (co-)produceren van muziektheater en ballet- en dansvoorstellingen, alsook het verzorgen van deze voorstellingen. Verder staat het Kunsthuis in voor het verwerven, onderhouden en beheren van de infrastructuur.

  “Opera Ballet Vlaanderen is één van de meest prestigieuze culturele instellingen van Vlaanderen. Elk seizoen worden meer dan 450 activiteiten georganiseerd en 130 voorstellingen geproduceerd voor de operahuizen van Gent en Antwerpen en voor andere (inter)nationale podia. Opera Ballet Vlaanderen vult zijn maatschappelijke opdracht vernieuwend in en richt zich op een zo gediversifieerd mogelijk publiek.”

  Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) is een intern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse overheid en heeft als hoofdtaak de uitvoering van het beleid inzake Vlaamse Fiscaliteit. Het agentschap heeft als missie de Vlaamse belastingen op een efficiënte en effectieve wijze te innen en in te vorderen.

  “De Vlaamse Belastingdienst is een effectieve en efficiënte moderne organisatie die klantgerichtheid hoog in het vaandel draagt. Optimalisatie van werkprocessen, aandacht voor stakeholders en een veranderende maatschappij, zorgt voor draagvlak en verhoogt de fiscal compliance. Vlabel is een WE-administratie die proactief denkt en handelt, inzet op innovatie en hierdoor een pioniersrol vervult.”

 • Lokale Overheidsorganisatie van het Jaar®

  EY - Havenbedrijf Antwerpen

  Havenbedrijf Antwerpen

  EY - Stad en OCMW Lier

  Stad en OCMW Lier

  EY - Stad Waver

  Stad Waver

  Havenbedrijf Antwerpen is een NV van publiek recht en beheert en onderhoudt de dokken, bruggen, sluizen, kaaimuren en gronden binnen het Antwerpse havengebied. Het is ook verantwoordelijk voor een vlot en veilig scheepvaartverkeer. Verder zorgen de medewerkers onder meer voor de inzet van sleepboten en kranen, verrichten zij baggerwerkzaamheden en verzorgen zij promotie in binnen- en buitenland.

  “Via het progressietraject DeLTa wil het Havenbedrijf Antwerpen zich maximaal afstemmen op de wereld. Wendbaarheid, innovatie, en samenwerking zijn cruciaal om toegevoegde waarde te kunnen bieden op lange termijn. DeLTa staat dan ook voor Durf experimenteren, Leer, Trigger anderen. Dat is onze basishouding voor de toekomst. Zo brengen we verandering teweeg: als bedrijf, en voor onze stakeholders.”

  Stad en OCMW Lier is een gemeentelijke organisatie. Op een geïntegreerde manier voeren zij de kerntaken van een lokaal bestuur uit.

  “Stad en OCMW Lier werken al enkele jaren intensief aan een moderne overheidsorganisatie. We waren één van de eerste gemeenten die kozen voor een volledige integratie. Bijna 650 medewerkers zetten zich dagelijks op een professionele en kwalitatieve manier in om de doelstellingen van de organisatie uit te voeren. Daarbij staan digitalisering, klantgerichtheid en ontplooiingskansen voor medewerkers centraal.”

  Stad Waver voert de decretaal bepaalde taken uit en levert de diensten van een lokaal bestuur aan de burger. Zij ondersteunt eveneens het bestuur in het voorbereiden en uitvoeren van het beleid.

  “Welkom in Waver! De hoofdstad van Waals-Brabant, ideaal gelegen aan de poorten van Brussel en verbonden met Europa. Waver is een stad om te leven!
  Waver is een stad op menselijke schaal die inzet op economische expansie met haar industrieparken en winkels in het hart van de stad, maar die ook blijvend en voortdurend aandacht besteedt aan het welzijn van haar burgers en de kwaliteit van de leefomgeving.”