Jouw rol hier

Jouw rol binnen EY
  • Share

View this page in English - French 

Afwisseling, kansen en een wereldwijd bereik

Bij EY ligt de wereld aan je voeten. Een wereld vol kansen. Of je nu aan de slag gaat bij Assurance, Tax, Transactions of Advisory Services, je krijgt al snel verantwoordelijkheid. En leert vroeg verschillende bedrijven kennen in uiteenlopende sectoren.

Klik op de tabs voor meer informatie over je mogelijkheden bij EY. 

Je carrière bij Advisory: organisaties helpen om beter te presteren

De huidige marktomstandigheden? Een mix van uitdagingen, onzekerheden en felle concurrentie. Steeds vaker vragen opdrachtgevers ons hoe ze onder deze omstandigheden succesvol kunnen opereren. Gezamenlijk buigen we ons over hun situatie. En komen we tot een duurzame verbetering van hun prestaties.

Advisory is onze snelst groeiende serviceline. Een energieke en dynamische omgeving met bijna 20.000 professionals wereldwijd. Een boeiend werkterrein dat sterk in ontwikkeling is. Je werkzaamheden zijn gevarieerd, het aantal sectoren en locaties groot. Je doet brede werkervaring op. Al snel krijg je de verantwoordelijkheid om complexe bedrijfsproblemen aan te pakken: een mooie manier om de juiste capaciteiten te verwerven voor een lange, mooie carrière. 

Waar liggen je kansen?

Binnen Advisory heb je de keuze uit drie gebieden. Elk daarvan is verdeeld in gespecialiseerde praktijken.

Performance Improvement

Careers Onze opdrachtgevers willen groeien, structureel en duurzaam. Als lid van ons Performance Improvement-team help je mee om de succesvolste bedrijven ter wereld advies te geven. Onafhankelijk en objectief. Met als doel: verbetering van de performance.

Binnen Performance Improvement kun je je op een van de volgende terreinen specialiseren.


  • IT Advisory
  • Finance
  • Supply Chain
  • Customer

Risk

Career Binnen Risk bied je onze opdrachtgevers meer dan alleen bescherming. Je helpt ze ook om sneller betere besluiten te nemen, kosten te besparen en prestaties te verbeteren. En dat terwijl de risico’s wereldwijd razendsnel veranderen. Je helpt opdrachtgevers om hun processen voor risicobeheersing constant te evalueren, risico’s te signaleren en ze te beheersen.

IT Risk & Assurance (ITRA)

Career Zonder IT geen succes. Binnen ITRA help je opdrachtgevers bij de beheersing van IT-kosten en hun IT-risicopositie. Je doel: IT zo optimaal mogelijk inzetten. En IT-risico’s te beheersen in overeenstemming met de bedrijfsstrategie. Opdrachtgevers moeten erop kunnen vertrouwen dat de belangrijkste IT-risico’s effectief worden gesignaleerd, onderkend en beheerst.

Benieuwd naar je mogelijkheden binnen Advisory? Bekijk onze evenementenkalender of stagemogelijkheden of ga direct naar de startersvacatures.

Je carrière bij Assurance: cruciale informatie die juist en betrouwbaar is

De financiële crisis heeft het haarfijn aangetoond: economieën zijn nauw met elkaar verweven. Inzicht in risico’s en structuren is daarom cruciaal. Van de eigen pensioenregeling tot de financiële stabiliteit in de eurozone. Een bijzonder boeiende werkomgeving dus. Je bent hier op hoog niveau werkzaam in uiteenlopende sectoren. Voor uiteenlopende opdrachtgevers. Je legt een stevig fundament in het bedrijfsleven. Zo open je de deur voor een breed scala aan carrièrekansen, in Assurance of andere aandachtsgebieden.

Waar liggen je kansen?

Eerst werk je aan verbreding van je assurancecapaciteiten, in controle- en niet-controlewerkzaamheden. Op die ervaring bouw je voort tot je kiest voor een van de deelgebieden van Assurance:

1. Audit & Accounting
De huidige financiële markten vereisen uniforme standaarden en een dito aanpak, zoals bij de financiële verslaggeving en de accountantscontrole. Aan jou de uitdaging om daaraan met de juiste tools te voldoen. En opdrachtgevers te helpen om met succes hun weg te vinden.

Binnen Audit and Accounting liggen er kansen op tal van deelgebieden:

External Audit

Careers

External Audit is cruciaal. Jij geeft onze opdrachtgevers de zekerheid dat de cijfers kloppen. Met jouw cijfermatig inzicht zorg je ervoor dat bedrijven, investeerders en toezichthouders kunnen vertrouwen op hun jaarrekeningen, bedrijfskritische informatie en processen. Je geeft een onafhankelijk oordeel omtrent de naleving van de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.

Climate Change and Sustainability

Careers

Ons team van CCS is stevig ingebed in onze kerncapaciteiten bij Assurance, Tax, Transactions en Advisory. Je helpt  opdrachtgevers om inzicht te verkrijgen in de kansen en bedreigingen die business en regelgeving met zich meebrengen. Je bestudeert transacties en voert deze uit, bewaakt prestaties en verstrekt zekerheid over de openbare verantwoording ervan.

Financial Accounting Advisory (FAAS)

Careers

Als assuranceprofessional leer je hoe je aan opdrachtgevers bedrijfsmatige en sectorspecifieke inzichten overbrengt. En hoe je niet-controlecliënten helpt om zich te richten op voor hen relevante kwesties. Bij FAAS sta je opdrachtgevers terzijde bij actuele issues, van de toepassing van nieuwe boekhoudstandaarden tot de voorbereiding op een IPO.

 

2. Fraud Investigations & Disputes

Elke organisatie moet zich bewust zijn van het risico op fraude. Je helpt opdrachtgevers om hiertoe strategieën te ontwikkelen.  Ook werk je mee bij onderzoeken naar mogelijke misstanden, fraude of inbreuk op regelgeving.

Benieuwd naar je mogelijkheden binnen Assurance? Bekijk onze evenementenkalender of stagemogelijkheden of ga direct naar de startersvacatures.

Je carrière bij Transactions: opdrachtgevers terzijde staan bij aankoop, verkoop of fusie

Aankoop, verkoop of fusie: we werken aan complexe grensoverschrijdende opdrachten. Je adviseert opdrachtgevers over het behouden, optimaliseren, aantrekken en investeren van kapitaal op een manier die bijdraagt aan het behalen van hun strategische doelstellingen. Heb je belangstelling voor kapitaal en rendement, dan voel je je vast thuis bij Transactions. Je hebt rechtstreeks te maken met topbestuurders, juristen en andere professionals. Uitdagend werk in een dynamische omgeving.

Waar liggen je kansen?

Binnen Transactions verwerf je vaktechnische diepgang en krijg je met veel zakelijke kwesties te maken. Om je met je specialisatiekeuze te helpen, ben je de eerste paar jaar op ten minste drie deelgebieden werkzaam:

M&A Advisory

Career

Moderne organisaties moeten zorgvuldig hun kapitaalsagenda en bijbehorende transacties tegen het licht houden. Als lid van ons Mergers & Acquisitions Advisory-team help je cliënten bij het kiezen van de juiste transactie- en kapitaalstrategie.

Transaction Real Estate

Career

Op deze dynamische en complexe markt help je opdrachtgevers bij het opzetten en uitvoeren van vastgoedtransacties. Je adviseert objectief en alert. Je biedt maatwerk. Daarmee haalt je opdrachtgever het maximale uit zijn of haar vastgoedobject, -portefeuille of -onderneming.

Project Finance

Career

Ga je bij dit met prijzen bekroonde team aan de slag, dan richt je je op PFI (Private Finance Initiative)- en PPI (Public-Private Partnership)-projecten. Je komt in aanraking met infrastructurele sectoren – van energie tot transport – en geeft opdrachtgevers onafhankelijk advies.

Transaction Support

Career

Een transactie is voor een opdrachtgever vaak een ingrijpende gebeurtenis. Jij helpt hem of haar bij het realiseren van een optimale uitkomst. Van de eerste strategische beoordeling tot de integratie na de transactie.

Restructuring

Career

Onze Restructuring-praktijk is toonaangevend. Je staat (inter)nationale opdrachtgevers bij om hun organisatie op de conjunctuurcyclus af te stemmen. Je breidt je vaktechnische kennis uit door diepgaande sectorervaring op te doen. En verwerft snel inzicht in de uitdagingen waarmee onze opdrachtgevers te maken hebben.

Operational Transaction Services

Career

Binnen dit aandachtsgebied help je opdrachtgevers om met hun kapitaalstrategie operationele waarde te creëren. Je leert hoe je een plan opstelt voor complexe integratie-, desinvesterings- en carve-outprocessen. En dit op de goede manier te implementeren. Met je geïntegreerde aanpak vervul je een sleutelrol.

Transaction Tax

Career

Elke transactie heeft fiscale gevolgen. Samen met een wereldwijd netwerk van professionele adviseurs koppel je een brede  ervaring op het gebied van cross border transacties aan lokale expertise. Zo help je opdrachtgevers bij het nemen van goed gefundeerde beslissingen, ook en vooral in fiscaal opzicht.

Valuation & Business Modeling

Career

Als Transactions-professional help je opdrachtgevers om hun kapitaal- en groeistrategie te beoordelen. Je verschaft inzicht in de waardepropositie van een complexe holdingstructuur of van investeringen. Je biedt support bij onderdelen die niet tot de kernactiviteiten behoren en die voor desinvestering in aanmerking komen.

Je carrière bij Tax: de klippen van complexiteit omzeilen

Bedrijven kampen met complexe wijzigingen op fiscaal en regelgevingsgebied. Daarom zoeken we adviseurs met een diepgaand inzicht in Tax. Met onderzoekscapaciteiten en cijfermatig inzicht. En met uitstekende communicatieve vaardigheden. Want je wilt een goede relatie met opdrachtgevers onderhouden.

Wij verlenen een brede reeks fiscale diensten aan opdrachtgevers. Van de allergrootste multinationals tot snel groeiende early start-ups. Misschien wil je je fiscale carrière beginnen met het opdoen van brede werkervaring. Of juist met specialisatie op één terrein. We geven je graag een indruk van je mogelijkheden binnen Tax.

Binnen EY Tax hebben we de volgende praktijkgroepen:

Business Tax Services

Careers

Je uitdaging: bedrijven terzijde staan bij het voldoen aan de complexe uitdagingen op het gebied van aangiften, compliance en planning. Maar ook op het gebied van fiscaal beleid en fiscale geschillen. Binnen Business Tax Services krijg je de kans om brede werkervaring op te doen. Daarna kun je je specialiseren op een of meer terreinen. 

Je werkt voor uiteenlopende opdrachtgevers, van ondernemers tot wereldwijde organisaties. Daardoor ontwikkel je je in de breedte en de diepte, in Nederland en daarbuiten. Zo werk je actief aan je carrière.

Business Tax Services kent de volgende takken van sport:

Business Tax Advisory

Binnen Business Tax Advisory (BTA) adviseer je (inter)nationale bedrijven, vermogende particulieren en not-for-profitinstellingen op het gebied van vennootschapsbelasting, inkomstenbelasting en successie- en schenkingsrecht. Je informeert opdrachtgevers over investeringen, financiering, reorganisatie en bedrijfsopvolging. Vermogende particulieren adviseer je vooral op het gebied van estate planning.

Business Tax Compliance

Binnen Business Tax Compliance adviseer je opdrachtgevers over hun aangifte- of compliancebeleid. Je helpt cliënten bij het nakomen van hun fiscale verplichtingen, het voorbereiden van hun statutaire jaarrekening en het voeren van hun fiscale boekhouding. Mooi en uitdagend werk met veel perspectief.

Indirect Tax

Careers

Binnen Indirect Tax adviseer je internationale en nationale opdrachtgevers over indirecte belastingen. Zoals advisering op het gebied van btw, douane, accijnzen, overdrachtsbelasting, lokale heffingen en gemeentelijke belastingen. Er is veel behoefte aan advies op dit gebieddoor de groeiende omvang van inkomsten van de EU-lidstaten. Daarom adviseer je opdrachtgevers samen met andere praktijkgroepen en collega’s in het buitenland. Bijvoorbeeld op het gebied van (her)structureringen, cash-flowbesparingen, fiscale implicaties bij reorganisaties, fusie en overnames, of het optimaliseren van supply chain op indirect-taxgebied.

International Tax

Careers

Binnen de internationale adviespraktijk adviseer je multinationale ondernemingen. Je bent vooral actief op het gebied van vennootschapsbelastingen en de toepassing van belastingverdragen en Europese regelgeving. Bijvoorbeeld het vinden van de beste fiscale structuur of het fiscaal optimaliseren van de supply chain. Je begeleidt multinationals op internationaal niveau in samenwerking met collega’s in het buitenland. Je doet ervaring op bij grote internationale organisaties en krijgt de kans om via uitzending met diverse fiscale regimes te werken.

Transaction Tax

Careers

Elke transactie heeft fiscale gevolgen. Ongeacht of het nu gaat om een acquisitie, desinvestering, herfinanciering, herstructurering of beursgang. Een goed begrip ervan leidt tot minder transactierisico’s, schept meer kansen en zorgt voor cruciaal inzicht tijdens onderhandelingen. Je werkt samen met een wereldwijd netwerk van adviseurs en begeleidt de opdrachtgever tijdens de transactiecyclus. Zoals bij een fiscaal due-diligenceonderzoek. Of het bepalen van de beste structuur voor de overname. Een zeer dynamische en afwisselende praktijk.

Human Capital

Careers

Human Capital is gespecialiseerd in de fiscale, juridische en sociaalrechtelijke aspecten van de inzet van medewerkers, nationaal en internationaal. Als consultant houd je je bezig met alle aspecten van beloningstructuren. Denk aan advisering over beloningsvormen, arbeidsvoorwaarden en diensten omtrent loonbelasting en sociale zekerheid. In de internationale context heb je te maken met grensoverschrijdende arbeid.

Transfer Pricing

Transfer Pricing adviseert opdrachtgevers vooral rondom de prijzen van goederen en diensten voor grensoverschrijdende transacties binnen multinationals. Daartoe bezoek je regelmatig opdrachtgevers in binnen- en buitenland. Je werkzaamheden bestaan uit het analyseren van wet- en regelgeving, het vertalen ervan in adviezen aan de opdrachtgever, het opstellen van economische- en financiële analyses en de communicatie met belastingdiensten over internationale prijsafspraken.

Financiële dienstverlening maakt cruciale veranderingen door. Daar zit jij straks middenin.

De wereld van de financiële dienstverlening is de laatste jaren sterker veranderd dan in generaties daarvoor. Onze opdrachtgevers zien zich steeds geconfronteerd met nieuwe, vaak unieke eisen. EY is de enige grote adviesorganisatie met een geïntegreerde financiële services-praktijk voor Europa, het Midden-Oosten, India en Afrika (EMEIA). Binnen Financial Services maak je deel uit van een internationaal team waarin je met collega’s en opdrachtgevers aan inspirerende projecten werkt op het gebied van Assurance, Tax, Advisory of Transactions. Dus doe je ervaring op via contacten met lokale overheden en internationale business leaders. De perfecte plek om je internationale carrière te starten.

 

Onze bedrijfsvoering mogelijk maken

Core Business Services: de mensen die ervoor zorgen dat wij onze activiteiten efficiënt en effectief kunnen uitvoeren. Finance, IT, HR, Administrative Support, Marketing, Knowledge en Business Development vallen onder Core Business Services. Als je hier werkt, kom je in contact met onze getalenteerde mensen met wie je bouwt aan het succes van EY. En dat van jezelf. Zoek op deze site wat in jouw land de mogelijkheden zijn voor studenten.

Kies het snelle traject

Van de campus naar een carrière: deze stap kan erg ingrijpend zijn. Wil je reeds proeven van het beroepsleven terwijl je nog studeert? Wij bieden verschillende stagemogelijkheden, gaande van twee weken tot een jaar.

Je leert nieuwe zaken, doet ervaring op en wordt gecoacht om je capaciteiten ten volle te benutten en
je met succes aan te passen aan het beroepsleven.

Je ontdekt het echte leven bij EY en krijgt de kans waardevolle relaties op te bouwen.

Bekijk welke programma’s beschikbaar zijn.

Stageplaatsen bij EY

Career

Ontdek het echte leven van een medewerker. Werk aan reële projecten en bereid je voor om op een hoogstaand niveau te presteren. Solliciteer voor een stageplaats bij EY en laat je carrière  een vliegende start nemen.

Meer informatie over dit programma krijg je in het carrièrecentrum van je universiteit of bij de recruiter van EY op je campus.

EY International Intern Leadership Conference

Career

Kom je bij ons werken als stagiair, dan kom je misschien in aanmerking voor deze jaarlijkse driedaagse conferentie in Disney World, Orlando, Florida. Daar brengen wij alle getalenteerde stagiairs van over de hele wereld samen om zich een duidelijk beeld te vormen van alle mogelijkheden die EY te bieden heeft.

Om in aanmerking te komen voor deze conferentie beschik je over de kwaliteiten die wij zoeken bij onze toekomstige leiders. Wij sturen uitnodigingen naar stagiairs die o.i. beantwoorden aan onze waarden en een sterke wil tonen om hun capaciteiten te ontplooien.

EY Young Tax Professional of theYear (YTPY)

Career

Als je stage bij ons komt lopen, heb je de mogelijkheid om je te kwalificeren voor dit jaarlijkse driedaagse evenement. Tijdens dit evenement komen al onze getalenteerde Tax stagiaires uit de hele wereld samen en krijgen zij de kans op een goed beeld te ontwikkelen over de mogelijkheden die EY te bieden heeft. Om in aanmerking te komen voor de YTPY, vragen wij je die kwaliteiten te tonen die wij zoeken in onze toekomstige leiders.