Government & Public Sector

 • Share

Integrale risicoanalyse bij Brabo

View this page in French

EY voerde onlangs bij Brabo, een integrale dienstverlener aan de scheepvaart, een totale risicoanalyse uit. Zo’n analyse brengt niet alleen de meest kritische risico’s in beeld, maar schat hun gewicht in en evalueert de maatregelen om ze te beheersen.

Brabo is een specialist in het beloodsen, meren en ontmeren van schepen, actief in de havens van Antwerpen en Zeebrugge. Ook levert de groep brandwachten en tal van diensten, zoals waterpollutiebestrijding. De risicoanalyse van EY bij Brabo richtte zich op de meest kritische risico’s. Dat zijn risico’s die de toekomstige groei, de kernactiviteiten en dus de waarde van de onderneming bedreigen. De uitvoering van de integrale risicoanalyse bestond uit de volgende stappen:

 1. Inzicht verwerven in de doelstellingen
  Aangezien risico’s interne en externe factoren zijn die de realisatie van doelstellingen kunnen belemmeren, startten we bij het uitvoeren van een risicoanalyse met het verwerven van inzicht in die doelstellingen.

 2. Opmaak van een risico-universum
  Vervolgens werd een risico-universum uitgetekend. Het universum geeft een volledig beeld van de risico’s in de organisatie in vier domeinen: het strategische, juridische, operationele en financiële domein.

 3. Identificatie van de meest kritische risico’s
  Door middel van interviews werden de meest kritische risico’s uit het risicouniversum bepaald en deze werden samen met de bijhorende bestaande beheersmaatregelen in kaart gebracht.

 4. Inschatting van de risico’s om te komen tot een risicoprofiel
  Tijdens een workshop met het management werd elk risico op basis van drie factoren gewogen: impact, waarschijnlijkheid en controleniveau.

 5. Evalueren van bestaande beheersmaatregelen
  Per risico werd ten slotte nagegaan of de huidige maatregelen het risico voldoende dekten en welke bijkomende maatregelen eventueel nodig waren.

Ondernemen is altijd risico nemen. Maar door de risicoanalyse van EY kan Brabo de risico’s beter onder controle houden.

Meer informatie:
Sofie Bullynck  
senior manager EY Advisory
+32 (0)3 270 45 35

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts. Or download our EY Insights app for mobile devices.