Government & Public Sector

  • Share

IT-evaluatie in AZ Sint-Lucas

View this page in French

De laatste tien jaren is er heel wat geïnnoveerd in de ziekenhuissector. E-health, het centraal elektronisch patiëntendossier en de integratie van IT met medische dienstverlening zijn daar voorbeelden van.

De grote uitdaging is nu om de nieuwe ITtoepassingen op een veilige, betrouwbare en duurzame manier in te zetten en de samenwerking tussen IT en andere afdelingen te versterken.

Het AZ Sint-Lucas in Gent kent deze problematiek maar al te goed. Het vroeg aan EY om het IT-beheer van het ziekenhuis door te lichten en de samenwerking tussen IT en de andere diensten te evalueren.

Methodologie op maat

Voor de evaluatie ontwikkelde EY een methodologie op maat van het ziekenhuis. De methode bestond uit 7 stappen, van het verwerven en analyseren van inzichten op operationeel en leidinggevend niveau tot het verzamelen van gegevens door middel van een gedetailleerde bevraging bij IT-belanghebbenden. Vooral de interviews met IT-eindgebruikers en IT-medewerkers leidden tot een goed en volledig beeld van de sterke en zwakke punten van de ITdienstverlening.

Van analyse tot actie

Op basis van de verzamelde informatie en de analyse werden tien aandachtsgebieden vastgelegd, waaronder aansturing, budgettering, communicatie en competentiebeheer. Voor elk van deze aandachtsgebieden werden verwachtingen, observaties en aanbevelingen uitgewerkt. EY stelde ten slotte een plan op met zestien verbeteracties die de IT-afdeling van het AZ Sint-Lucas moeten klaarstomen voor de toekomst en die de samenwerking tussen de IT-afdeling en de andere diensten moeten versterken. EY heeft ruime ervaring met IT-beheer en IT-risicobeheer, onder meer in ziekenhuizen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Stijn Elisabeth  
manager EY Advisory
+32 (0)2 774 62 08

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts. Or download our EY Insights app for mobile devices.