Government & Public Sector

  • Share

Word Overheidsorganisatie van het Jaar

View this page in French 

Een onafhankelijke jury van bedrijfsleiders en academici zal volgend jaar voor de eerste keer de titel van Overheidsorganisatie van het Jaar® toekennen aan vijf overheidsinstellingen op verschillende bestuursniveau’s die zich onderscheiden hebben op het vlak van klantgerichtheid, effectiviteit, innovatie, efficiëntie en strategie.

De bekroning is een initiatief van de organisatoren van Onderneming van het Jaar®: EY, De Tijd en BNP Paribas Fortis, in samenwerking met Hendrik Bogaert, Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten. De centrale boodschap? Dat de overheid een moderne omgeving is waar talentvolle mensen graag werken en waar objectieven en meetbare resultaten richtinggevend zijn.

Genomineerden zullen als voorbeeld en aanmoediging dienen voor alle overheidsorganisaties die zich dagdagelijks inzetten voor een klantgerichte dienstverlening.

Preselectie en selectie

Het invullen van een vragenlijst volstaat om u als overheidsorganisatie kandidaat te stellen. Na een strenge selectieprocedure zal een onafhankelijke jury, voorgezeten door Pierre-Alain De Smedt van het VBO, de uiteindelijke laureaten bekendmaken.

Waarom deelnemen ?

De geselecteerde overheidsorganisaties en hun projecten zullen tijdens het selectieproces en bij de prijsuitreiking heel wat mediabelangstelling genieten. Bij de prijsuitreiking zullen prominenten uit diverse geledingen van de samenleving aanwezig zijn en zal er veel gelegenheid zijn tot formele en informele networking. Doorstoten tot de finale is een zeer motiverende ervaring en de winnaar mag een jaar lang de titel ‘Overheidsorganisatie van het Jaar®’ dragen.

Meer informatie:
Guy Serraes  
director EY public sector
+32 (0)9 242 51 76

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts. Or download our EY Insights app for mobile devices.