Government & Public Sector

  • Share

Agentschap voor Natuur en Bos kiest duurzaam subsidiebeleid

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) is in Vlaanderen verantwoordelijk voor het beleid, het duurzaam beheer en de versterking van natuur, bos en groen. ANB koos voor EY Subsidia om haar zoektocht naar subsidiebronnen op lange termijn te professionaliseren.

Met ongeveer 800 medewerkers en een patrimonium van 74.000 hectare is het ANB één van de belangrijkste spelers met betrekking tot natuur, bos en groen in Vlaanderen. Om de financiering van projecten en de werking verder te optimaliseren, liet ANB door EY een onderzoek uitvoeren naar potentiële subsidie-opportuniteiten. Dit resulteerde in een kwalitatieve en kwantitatieve verbreding van de subsidiescope.

Na een subsidiescan ondersteunt EY Subsidia in een tweede fase organisaties bij de indiening en het beheer van diverse regionale en Europese subsidieprojecten. Eén van de meest sprekende illustraties van deze samenwerking is allicht de recente begeleiding van projectaanvragen onder ‘LIFE+’, het gerenommeerde Europese Subsidieprogramma voor Natuur. Onder het motto ‘We bring your projects to LIFE’ werd een intense samenwerking opgezet om in de zomer van 2011 vier Europese projectaanvragen in te dienen. Via een mix van coaching, begeleiding, reviews en redactiewerk ondersteunde EY het aanvraagtraject van deze vier projecten. Deze projecten zijn goed voor een aangevraagde Europese subsidie van meer dan 5 miljoen euro. Ze vormen zo het voorlopige speerpunt van de lopende samenwerking.

EY Subsidia levert een substantiële bijdrage tot de uitbouw van een duurzaam subsidiebeleid en garandeert een optimaal gebruik van bestaande subsidiekanalen en -middelen. Een service die we steeds vaker met succes aan actoren uit de publieke sector kunnen aanbieden.

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts. Or download our EY Insights app for mobile devices.

 

Click here to view some of our recent presentations on slideshare.


Seminars

Click here to see the list of seminars and enroll online!