Government & Public Sector

 • Share

Evaluatie van het beheerscontract van het AWEx

Eerder dit jaar heeft de Waalse regering EY de opdracht gegeven om het beheerscontract van het Waalse Agentschap voor Export en Buitenlandse Investeringen (AWEx) te evalueren. Om onze taak tot een goed einde te brengen, hebben we rond vier actiepunten gewerkt.

 1. De essentiële onderdelen van het beheerscontract benoemen 
  In het vorige beheerscontract van het AWEx vormden ‘buitenlandse handel’ en ‘buitenlandse investeringen’ twee aparte delen. Maar er stonden ook onderdelen in die betrekking hebben op beide aspecten. Onze eerste taak bestond erin om de elementen uit het contract per thema te rangschikken (communicatie, hr,…). Tegelijkertijd maakten we een onderscheid tussen kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen.
 2. Documenten verzamelen & analyseren
  Als tweede actiepunt hebben we een database met meer dan 300 documenten samengesteld. Het gaat om zowel interne als externe documenten die per thema zijn opgedeeld. Aan de hand van de belangrijkste punten uit het beheerscontract zijn de documenten geanalyseerd. Zo kwamen onder meer een strategische nota, een visibiliteitsstudie van Wallonië en een deel van de database met de klantengegevens aan bod.
 3. Gesprekken met betrokken partijen
  Dankzij de analyse van de documenten hebben we een duidelijk beeld gekregen van de manier waarop het beheerscontract van het AWEx is aangepakt. Uit een zeventigtal gesprekken met de betrokken partijen is die analyse ook naar voor gekomen. Enerzijds hebben we gesproken met het personeel van het AWEx (directie, consultants, economische- en handelsattachés). Anderzijds zijn er gesprekken gevoerd met actieve partners zoals de concurrentiepools, klanten (ondernemers) of andere regionale agentschappen (FIT in Vlaanderen en Brussels Export).
 4. Evaluatie en aanbevelingen
  Dankzij onze bijdrage is er een schat aan informatie vergaard. Daarmee kunnen we een grondige evaluatie van het beheerscontract maken. Verder hebben we verschillende aanbevelingen gedaan voor het volgende beheerscontract en de toekomst van het AWEx. Op basis van deze vier essentiële actiepunten zijn we in staat om een langetermijnvisie uit te werken. Samen met de grondige analyse van de huidige situatie en de invoering van transparante processen zal het AWEx op een duurzame manier verder kunnen werken. De mechanismen die moeten worden toegepast, zijn vervat in de langetermijnvisie. We garanderen uiteraard de nodige hulp bij de uitvoering van het plan.

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts. Or download our EY Insights app for mobile devices.

 

Click here to view some of our recent presentations on slideshare.


Seminars

Click here to see the list of seminars and enroll online!