Government & Public Sector

  • Share

Constructief bouwen aan de mutualiteitsector

De ziekenfondsen en hun landsbonden zijn een belangrijke schakel binnen de Belgische sector van de gezondheidszorg en de sociale zekerheid. Via hen passeren aanzienlijke bedragen in het kader van uitkeringen en de verplichte, vrije en aanvullende verzekeringen voor gezondheidszorgen. EY ontwikkelt sinds heel wat jaren een ruime expertise binnen de sector van de ziekenfondsen, in het bijzonder via een mandaat van revisor bij de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

EY wil de klant voortdurend een meerwaarde bieden door de belangrijkste risico’s van de onderneming op te sporen en vervolgens constructieve oplossingen voor te stellen. Enkele voorbeelden.

  1. Het is primordiaal om een analyse van de werking van het informaticasysteem uit te voeren en op die manier de prestaties van de algemene IT- en applicatiecontroles te evalueren. Hierbij kan men bijvoorbeeld constructieve aanbevelingen formuleren om de werking van de IT-tools te verbeteren en op termijn een certificering van het type SAS70 te kunnen afleveren.

  2. EY stelt parallel een analyse voor van de financiële stromen tussen de entiteiten die gelinkt zijn met de ziekenfondsen en landsbonden, alsook aanbevelingen en suggesties voor oplossingen voor het beheersen van bepaalde sociale risico’s en/of btw-vraagstukken.

  3. Daarnaast moet er zeker aandacht zijn voor evoluties binnen de sector, in het bijzonder de nieuwe verplichting om verzekeringsactiviteiten onder te brengen binnen een onderlinge verzekeringsmaatschappij. EY beschikt over alle vereiste competenties, zoals kennis van de ziekenfonds- en de verzekeringssector, expertise op het vlak van actuariaat, voor het begeleiden van de ziekenfondsen en de landsbonden bij hun juridische, legale en financiële transformatieproces. Dankzij goede contacten met Frankrijk en Nederland kan men steunen op de kennis, middelen en ervaringen van het EY-netwerk in de naburige landen.

  4. Door de regelmatige contacten tussen EY en de cel voor de ziekenfondssector van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) en de Controledienst voor de Ziekenfondsen (CDZ) kan men klanten informeren over lopende projecten rond nieuwe reglementering. Dankzij hun ervaring binnen de sector kan men bijdragen tot het denkwerk dat binnen de cel van het IBR wordt gevoerd en dat wordt gedeeld met de verantwoordelijken van de CDZ.

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts. Or download our EY Insights app for mobile devices.

 

Click here to view some of our recent presentations on slideshare.


Seminars

Click here to see the list of seminars and enroll online!