Government & Public Sector

  • Share

De cruciale rol van de Waalse havens

In het kader van een partnerschap tussen de Waalse rivierhavens en de zeehavens van Antwerpen en Rotterdam heeft het Waals Gewest EY opgedragen een prospectieve studie uit te voeren over de economische ontwikkelingsmogelijkheden van zijn haveninfrastructuur.

EY kreeg van het Waals Gewest de opdracht om in samenwerking met de havenautoriteiten van Antwerpen en Rotterdam een prospectieve studie uit te voeren over de economische ontwikkelingsmogelijkheden van de Waalse logistiek voor de komende decennia. Uit de studie bleek dat er echte winwinkansen bestaan voor zowel beide zeehavens als de Waalse binnenhavens.

Het internationale goederenvervoer is in de voorbije jaren enorm geëvolueerd. De intercontinentale handel heeft een recordniveau bereikt, waardoor een reorganisatie van de transportsector zich opdringt en goederen steeds meer via containers worden verhandeld. De Europese Commissie en andere havenautoriteiten hebben tegelijk ambitieuze doelstellingen op het vlak van C02-vermindering vastgelegd en trachten via beleidsmaatregelen het wegtransport geleidelijk te vervangen door vervoer via spoor- en waterwegen.

De twee grootste Europese havens, Antwerpen en Rotterdam, verwerken steeds meer goederen. Hierdoor ontstaat een overbelasting op drie niveaus: een overbelasting van de beschikbare ruimte, een van arbeidskrachten en op de toegangswegen (spoor en weg). Om hierop in te spelen hebben de twee zeehavens een strategie ontwikkeld om het verkeer te onlasten via waterwegen. ‘Hubs’ in het binnenland nemen de voornaamste functies van de zeehaven over.

Aantrekkingspolen
Wallonië, en in het bijzonder de provincies Luik en Henegouwen, bezetten respectievelijk de eerste en derde plaats in de rangschikking van de meest aantrekkelijke logistieke regio’s van Europa. De Waalse havens bevinden zich dus in een uitstekende positie om de rol op te nemen van logistiek verbindingspunt voor de havens van Antwerpen en Rotterdam. De Waalse overheden hebben nota genomen van onze aanbevelingen om succesvol samen te werken met de twee havens. Onze prospectieve studie heeft de grote lijnen uitgetekend van een langetermijnpartnerschap tussen de zeehavens en de Waalse hubs. De geformuleerde aanbevelingen moeten vlotter tot een langdurige samenwerking leiden.

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts. Or download our EY Insights app for mobile devices.

 

Click here to view some of our recent presentations on slideshare.


Seminars

Click here to see the list of seminars and enroll online!