Government & Public Sector

  • Share

Een meerwaarde voor de ziekenhuissector

De ziekenhuizen vormen een belangrijke schakel binnen onze gezondheidszorg. België geeft elk jaar 10,1% van zijn bbp uit aan deze sector, meer dus dan het OESO-gemiddelde (8,9%). Omdat deze uitgaven sneller stijgen dan de economische groei, staat deze sector onder druk en dringen zich radicale maatregelen op.

EY heeft een grote vakkundigheid en een ruime ervaring opgebouwd in de gezondheidssector en in het bijzonder de ziekenhuissector.

Een complexe organisatie
De kwaliteitseisen die aan een ziekenhuis worden gesteld, worden steeds hoger en leiden tot ernstige wrijvingen tussen de betrokken spelers. De administratieve en boekhoudkundige organisatie van een ziekenhuis wordt steeds complexer door de vaak zeer gedecentraliseerde diensten met een divers karakter, een doorlopende bedrijvigheid en de soms tegenstrijdige belangen van de bemiddelaars. Dit complexe karakter oefent ook een invloed uit op het afsluitingsproces van de rekeningen en vraagt om de implementatie van een netwerk voor de verzameling van gegevens die nodig zijn voor het opstellen van de jaarrekeningen.

EY begint zijn audit met de analyse van de interne en externe risicofactoren en de bepaling van de belangrijkste uitdagingen en problemen. Op dit vlak besteden we grote aandacht aan de specifieke kenmerken van de ziekenhuissector, zoals de schatting van de inhaalbedragen in verband met de financieringswijze door het budget van financiële middelen, met de analyse van de berekeningsbasissen en -methoden van de schattingen, de inning van de honoraria en de vergoeding van de artsen. EY heeft doorheen de jaren een sterke expertise opgebouwd in de ziekenhuissector, niet alleen als bedrijfsrevisor, maar ook als consultant. Dankzij ons internationale netwerk kunnen we ook een beroep doen op een internationale ‘benchmarking’. Zo hebben we in Frankrijk een praktijk met meer dan 50 gecertificeerde consultants opgericht, gespecialiseerd in Lean Management en Operational Excellence.

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts. Or download our EY Insights app for mobile devices.

 

Click here to view some of our recent presentations on slideshare.


Seminars

Click here to see the list of seminars and enroll online!