Government & Public Sector

  • Share

EY ondersteunt de overheidssector met FAAS

De toekomst wordt er een van enorme veranderingen op het gebied van economie, technologie en milieu. Ook de overheidssector staat bijgevolg voor grote uitdagingen. Daarom heeft EY FAAS (Financial Accounting Advisory Services) opgericht; FAAS stelt de ervaring die EY heeft opgedaan in het bedrijfsleven en zijn grote expertise ten dienste van de overheid.

Maatschappij dienen

De experts van FAAS bieden oplossingen om het financiële beleid van de overheidssector (boekhouding, begroting, interne controle, risicobeheer, optimalisatie van de financiële stromen, …) te optimaliseren; ze gaan daarbij uit van succesvolle principes uit het bedrijfsleven. Ze kunnen, naargelang van de opdracht, ook een beroep doen op de gespecialiseerde kennis van andere diensten binnen EY.

Ideale oplossingen

FAAS is perfect thuis in de EMEIA-zone (Europa, het Midden-Oosten, India en Afrika) en levert cruciale oplossingen op de meest uiteenlopende gebieden, zoals:

  • de overschakeling naar IPSAS (International Public Sector Accounting Standards)
  • het ontwikkelen en implementeren van efficiënte boekhoudsystemen
  • het maken van financiële analyses
  • de uitvoering van belangrijke financiële transacties
  • en het beheer van financieringsprocessen.

De overheidssector vernieuwd

De traditionele tegenstellingen tussen de overheidssector en het bedrijfsleven bestaan niet meer. Beide moeten ze op het vlak van dienstverlening en gelever- Subsidieprogramma voor Natuur. Onder het motto ‘We bring your projects to LIFE’ werd een intense samenwerking opgezet om in de zomer van 2011 vier Europese projectaanvragen in te dienen. Via een mix van coaching, begeleiding, reviews en redactiewerk ondersteunde EY het aanvraagtraject van deze vier projecten. Deze projecten zijn goed voor een aangevraagde Europese subsidie van meer dan 5 miljoen euro. Ze vormen zo het voorlopige speerpunt van de lopende samenwerking. EY Subsidia levert een substantiële bijdrage tot de uitbouw van een duurzaam subsidiebeleid en garandeert een optimaal gebruik van bestaande subsidiekanalen en -middelen. Een service die we steeds vaker met succes aan actoren uit de publieke sector kunnen aanbieden. de prestaties bepaalde kwaliteitsnormen halen. Bovendien is de overheidssector verplicht een open beleid te voeren, waarbij de burgers en de bedrijfswereld inzage krijgen in de werking van de overheid. In het huidige woelige economische en politieke klimaat is FAAS een vaste waarde die de overheidssector helpt om al haar doelstellingen te behalen.

Knowhow delen

De ervaren professionals van FAAS passen de ervaring en de kennis die ze in het bedrijsfleven hebben opgebouwd succesvol toe in de overheidssector. De overheidssector kan hierdoor (toekomstige) uitdagingen en hervormingen succesvol aanpakken en tegelijk het financiële beheer van zijn activiteiten optimaliseren.

Succesvolle projecten

Ons FAAS-team heeft al veel opdrachten tot een goed einde gebracht. Zo heeft het de jaarlijkse kosten berekend van de taalpremies die een gemeente uitkeert aan zijn medewerkers, en meegewerkt aan een analyse van de gevolgen voor het gemeentebudget van veranderingen in de uitkeringscriteria. FAAS en de afdeling Risk Advisory van EY hebben ook nauw samengewerkt met een Belgisch gewest om zijn financiële risico’s duidelijk in kaart te brengen.

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts. Or download our EY Insights app for mobile devices.

 

Click here to view some of our recent presentations on slideshare.


Seminars

Click here to see the list of seminars and enroll online!