Government & Public Sector

  • Share

EY brengt risico’s van Waalse openbare dienst in kaart

In samenwerking met de ambtenaren van de Directie Interne Werkingsaudit (DAIF) hebben we de opdracht gekregen om de risico’s van de Waalse openbare dienst in kaart te brengen. Deze belangrijke opdracht waarin eveneens de risico’s van het Secretariaat-generaal en elk Directoraat-generaal grondig worden bekeken, betekent de eerste in zijn soort voor het openbaar bestuur van Wallonië.

Voorkeursmethodologie
EY doet een beroep op een strikte methodologie die de bedoeling heeft om:

  • De mogelijke of werkelijke risico’s te identificeren die de doelstellingen van het Secretariaat-generaal kunnen benadelen, maar ook die van de twee overkoepelende directoratengeneraal en de zeven operationele directoraten-generaal;
  • Deze risico’s onder te brengen in risicosoorten om zo de allereerste risico-omgeving voor het openbaar bestuur op te stellen;
  • De geïdentificeerde risico’s naar belangrijkheid te rangschikken.

Met deze opdracht kan de waarschijnlijkheidsgraad worden vastgesteld waarmee elk geïdentificeerd risico kan optreden en ook wat de impact ervan is.

Doelstellingen
Deze opdracht moest de DAIF in staat stellen om zijn auditopdrachten voor de hele Waalse openbare dienst te plannen op basis van de uitgevoerde mapping, om niet alleen de normen na te leven die van toepassing zijn op het beroep van interne auditor, maar eveneens om op een zo rationeel mogelijke manier de middelen en competenties van de leden van het DAIF aan te wenden. Anderzijds werd aan het Secretariaat-generaal en de Directoraten-generaal een intern controlemiddel geboden dat de risico’s beter beheerst dankzij doelgerichte maatregelen.

Deze mapping van de risico’s die op vraag van het Waals Gewest werd uitgevoerd door EY, moet leiden tot een gezonde en eerlijke aanwending van overheidsmiddelen. Hiermee zullen immers de risico’s voor een slecht functionerend bestuur, ontevreden burgers, financieel verlies of inkomstenderving veel beter beheerst worden. Dit zou ook moeten leiden tot een professioneler bestuur en bij de burgers een nog positiever beeld schetsen van de Waalse overheid.

Conclusie
De overheidssector wordt geconfronteerd met steeds hogere verwachtingen, een groeiende vraag naar kwaliteitsvolle dienstverlening, een strengere beheersing van het budget in een beperkte omgeving, een overvloed aan regels en een grotere drang naar prestaties. Hoe moeten overheidsdiensten met deze nieuwe vereisten omgaan? Een van de oplossingen voor deze nieuwe problemen ligt in een efficiënt risicobeheer en een vroegtijdige anticipatie op mogelijke problemen. Risicobeheersing door overheidspersoneel is meer dan ooit essentieel om opdrachten efficiënt uit te voeren.

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts. Or download our EY Insights app for mobile devices.

 

Click here to view some of our recent presentations on slideshare.


Seminars

Click here to see the list of seminars and enroll online!