Government & Public Sector

  • Share

EY, partner van de overheid

EY heeft een uitgebreide ervaring verworven in het adviseren van overheden en instellingen en van ondernemingen die verbonden zijn met de openbare sector. We zijn vertrouwd met de behoeften van de verschillende lokale, regionale en federale overheden en met die van overheidsbedrijven en (semi-)openbare instellingen.

We hebben onze dienstverlening er maximaal op afgestemd en hebben daarom een speciale cel Government & Public Sector opgericht. De medewerkers van deze cel hebben stuk voor stuk jarenlang ervaring opgebouwd binnen de overheid, zowel op lokaal, regionaal als federaal niveau. U kunt dus rekenen op hun grondige praktijkkennis én op de ondersteuning van een wereldwijd informatienetwerk waartoe ze toegang hebben. Dat maakt hen onmisbaar voor overheden die hun dienstverlening aan de burger verder willen optimaliseren, zeker als het gaat om onderstaande domeinen.

Duurzaam besturen

Duurzaamheid wordt hét organisatiecriterium bij uitstek, ook bij de overheid. In zowat alle beleidsdomeinen groeit de aandacht voor de ecologische en maatschappelijke impact. Als u denkt aan het opzetten van specifieke duurzaamheidsstrategieën of aan de integratie ervan in uw organisatie, dan kunt u terecht bij onze specialisten terzake. Zij kunnen u ook bijstaan bij de lancering van duurzaamheidsprojecten, de evaluatie ervan of bij de rapportering erover. Het verzorgen van economische, milieu en sociale impact audits behoort ook tot de mogelijkheden.

Effectief beleid

EY biedt u alle knowhow aan om financiële en operationele rapporteringsystemen te ontwikkelen. Wij stellen businessplannen op en staan verschillende overheden bij in het uitvoeren van financiële analyses. Overheden beschikken daarmee over de juiste instrumenten en de nodige informatie om hun organisatie beter te laten renderen en een modern en effectief beleid te kunnen voeren.

Infrastructuur en projectorganisatie

Als u als overheid beschikt over participaties, bijvoorbeeld in nutsbedrijven, dan wilt u die graag maximaal zien renderen. Voor professioneel advies daarover kunt u bij EY terecht. Ook bij publiek-private samenwerkingen leveren we zowel juridisch, administratiefrechtelijk, financieel als fiscaal advies.

Efficiënt organiseren

Ook uw overheid staat wellicht regelmatig voor heel wat uitdagingen om zich steeds efficiënter te organiseren. Vaak dienen die zich eerst op het vlak van financiën of IT aan. Met een plan om aan risicobeheersing te doen en met audits kunt u een toekomstgericht en efficiënter financieel beleid uitstippelen. Ook strategische IT-toepassingen en interne shared service centers verhogen de efficiëntie van uw overheid.

Begeleiding op maat

Als u een klantgerichte en performantie dienstverlening wil uitbouwen, en u specifieke vragen of behoeften hebt, die niet direct hierboven zijn terug te vinden, neem dan gerust contact met ons op of vraag onze nieuwe brochure aan. Dankzij onze brede kennis van de verschillende overheden en ons internationaal netwerk kunnen we ook uw partner zijn.

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts. Or download our EY Insights app for mobile devices.

 

Click here to view some of our recent presentations on slideshare.


Seminars

Click here to see the list of seminars and enroll online!