Government & Public Sector

  • Share

Gent balanceert tussen historiek en leefbaarheid

In 1950 woonde 29% van de mensen in steden. In 2050 zal dat volgens de VN 69% zijn. Om het met Orwell te zeggen: steden hebben de toekomst, maar sommige iets meer dan andere. Voor de studie Cities for Citizens interviewde EY tal van stede-lijke politici en ambtenaren. In België bekoorde vooral Gent met zijn moderne dynamiek. Tijd voor een gesprek met stadssecretaris Paul Teerlinck.

Atypische industriestad

De Gentenaren bevestigden hun reputatie tijdens de gesprekken met EY. "Gent doet het op de meeste vlakken lang niet slecht", opent Paul Teerlinck het gesprek. "Ondanks de crisis zitten we nu al aan de 6.000 nieuwe arbeidsplaatsen die we tegen 2012 wilden zien. Heel atypisch, want de veelgeplaagde auto-industrie hield stand in onze regio. Bij Volvo Cars doet het nieuwe S60-model het goed. En Volvo Trucks heeft zwaar geïnvesteerd om van zijn Gentse plant de eerste CO2- neutrale voertuigenfabriek ter wereld te maken."

Inzetten op haven en binnenvaart

In tijden van industriële outsourcing en desinvestering is zoiets niet evident. Hoe oefent een lokaal bestuur invloed uit op bedrijven die een wereldwijde tactiek volgen? "Onder meer door te investeren in onze haven", legt Paul Teerlinck uit. "Het nieuwe Kluizendok en een beter economisch klimaat deed de trafiek van zowel zeevaart als binnenvaart spectaculair toenemen. De toekomst is rooskleurig. President Sarkozy heeft beslist dat de verbinding tussen de Seine en de kanalen van Noord-Frankrijk er komt. Gent zet al lang sterk in op binnenvaart en vormt een belangrijke waterwegenschakel tussen Frankrijk en Nederland. De Seine-Noord-verbinding zal de binnenvaarttrafiek in Gent met 15 à 20% doen toenemen. Tegelijk werken we aan een tweede grote zeesluis in Terneuzen. Bovendien zijn we de ring rond Gent aan het voltooien. Tegen 2014 moet de R4-zuid volledig gesloten zijn. Daarna is het nog wachten op een sluiting in het Noordelijk Havengebied

Ecologische balans vinden

Veel industrie in een stedelijk gebied zorgt voor best wat druk. "Het is niet eenvoudig om het ecologische evenwicht te bewaren", geeft Paul Teerlinck toe. "29 nieuwe parken zijn nu al open, plus vier geplande grote groenzones rond de stad. Toch blijft Gent kampen met een zware fijnstofproblematiek, onder andere door de uitstoot van de staalfabriek van Arcelor Mittal, twee elektriciteitscentrales en de kruising van de E40 en E17." "Gent heeft als eerste en enige Vlaamse stad een eigen klimaatplan om de uitstoot van fijn stof terug te dringen. Bij dat plan zijn de belangrijkste sociale en economische spelers betrokken: bedrijven, ziekenhuizen,… Tegen 2050 willen we volledig CO2-neutraal zijn, te beginnen met een daling van 25% tegen 2020."

Grootschalig én op mensenmaat

De EY-studie Cities for Citizens benadrukt dat de concurrentie tussen steden sterk toeneemt. Hoe meer goed opgeleide en jonge inwoners immigreren, hoe beter. Voor Gent is dat niet anders. Paul Teerlinck: "We investeren in grootschalige projecten waarin leefbaarheid centraal staat. Denk aan de zone rond Flanders Expo, met een mix van kantoren, woningen, een bioscoop en veel groen. Of de buurt rond het vernieuwde Sint-Pietersstation. Het doel is 65.000 opstapreizigers per dag door een nieuwe ondergrondse parking voor 3.000 wagens, bijkomende woongelegenheid en kantoren. De Oude Dokken wordt ook aangepakt. Door zwaardere schepen verschoof de haven steeds verder naar het noorden en de Oude Dokken verloederden. Het moet terug een scharniergebied tussen haven en stad worden, met 2.000 wooneenheden."

Kopenhagen als voorbeeld

Ooit beslisten gemeentebesturen eenzijdig om grootschalige projecten op te dwingen. Vandaag is dit onmogelijk. De mondige stedeling anno 2011 heeft een uitgesproken mening over zijn omgeving en laat zijn stem horen. "We spiegelen ons graag aan Kopenhagen", vertelt Paul Teerlinck. "De bevolking bestuurt daar actief mee. Wij zijn als stadsbestuur met onze inwoners gaan praten met een wijkcontract voor alle 25 wijken als resultaat. Wij gebruiken het contract als leidraad, de bewoners als instrument om ons werk te beoordelen. Verouderde woonpatrimonia in de binnenstad, zoals kleine huizen uit de 19de eeuw, herwaardering is daarbij een prioriteit. We pakken wijk per wijk aan met aandacht voor groenvoorziening en sociale huisvesting. Ook dat is een probleem: de wachttijden voor sociale woningen zijn nog te lang in Gent."

Creatief in kennis en cultuur

Wie Gent zegt, zegt ook UGent, Gentse Feesten, Vooruit, SMAK,... "We zijn een creatieve stad", benadrukt Paul Teerlinck, "en die troef willen we nog beter uitspelen met cultuur en kennis als speerpunten. Gent is altijd al een ruimdenkende artistieke stad geweest. Onderschat het economisch belang van de culturele sector niet." Naast cultuur is onderwijs een andere belangrijke economische motor. De UGent is de grootste universiteit van het land, om de Gentse hogescholen niet te vergeten. Samen goed voor 65.000 studenten. Paul Teerlinck: "Gent is hét onderwijscentrum van Vlaanderen. Bedrijven komen hier sneller in contact met hoog opgeleid talent. Samen met de UGent realiseren we een tweede wetenschapspark. Dankzij de unief wordt het één van de grootste biotechnologieclusters van Europa."

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts. Or download our EY Insights app for mobile devices.

 

Click here to view some of our recent presentations on slideshare.


Seminars

Click here to see the list of seminars and enroll online!