Government & Public Sector

  • Share

Herziening van de taalpremies in Brussel

De ambtenaren van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met inbegrip van de OCMW’s en de vijf openbare ziekenhuizen van het IRIS-netwerk, krijgen taalpremies op basis van hun tweetaligheidsniveau. Het bedrag van de toegekende premies kan per gemeente verschillen.

Een belangrijke financiële kostenpost voor de gemeenten
In het kader van het decentralisatiebeleid kunnen de taalpremies voor ambtenaren vanaf 2012 gefinancierd worden door de federale overheid. Die heeft hiervoor een subsidie van 22 miljoen euro voor de 19 Brusselse gemeenten vrijgemaakt. Dankzij deze enveloppe kunnen de gemeenten het huidige bedrag van de premies aanpassen zonder dat deze kosten een grotere last vormen voor hun begroting.

De rol van EY
De burgemeesterconferentie heeft het EY-team dat instaat voor Financial Accounting & Advisory Services opgedragen om per gemeente een cartografie op te stellen van de geldende taalpremiestelsels.

De bedoeling van deze opdracht is:

  • de kosten van de premiestelsels bepalen
  • de impact van verschillende scenario’s op deze huidige kosten simuleren
  • een oplossing bieden voor de volgende vraag: “Hoe kunnen we het bedrag van de aan de ambtenaren geboden premies maximaal benutten, de federale financieringsenveloppe optimaal aanwenden en tegelijk een deel van de kosten van de gemeenten overdragen naar deze enveloppe?”

EY heeft aan de gemeentelijke overheden een tool ter beschikking gesteld die het mogelijk maakt een beslissing te nemen met inachtneming van verschillende parameters (slaagpercentage bij examens, oppensioenstelling, premieniveau, …). Deze tool is flexibel genoeg om rekening te houden met de evolutie van de reglementering, maar ook betrouwbaar genoeg om het de burgemeesterconferentie mogelijk te maken een nieuw premiestelsel voor te stellen aan de ambtenaren. In de context van de gemeenteraadsverkiezingen moet in het derde trimester een herziening gebeuren.

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts. Or download our EY Insights app for mobile devices.

 

Click here to view some of our recent presentations on slideshare.


Seminars

Click here to see the list of seminars and enroll online!