Government & Public Sector

  • Share

Infrax en EY: samenwerken aan vertrouwen in energieprijs

De prijs van energie is vandaag een erg gevoelig onderwerp, zowel bij beleidsmakers als bij het grote publiek. Het strikt navolgen van regels bij het bepalen van tarieven is dan ook erg belangrijk. Zo moeten in het kader van de prijsvorming over buiten dienst gestelde materiële activa en de daarbij horende goodwill volledig en correct gerapporteerd worden. Infrax, het samenwerkingsverband van de vijf grote Belgische netbeheerders, koos EY voor de attestatie ervan.

De Commissie voor de Regulering van Elektriciteit en Gas (CREG) is sinds haar ontstaan in 1999 verantwoordelijk voor het vastleggen van de distributietarieven voor elektriciteit en aardgas op voorstel van de netbeheerders. Bij de berekening van de tarieven steunt ze onder meer op de waarde van de buiten dienst gestelde materiële activa zoals bekabeling voor gas- en elektriciteitsleveringen of distributiekasten. Deze moeten volledig en juist gerapporteerd worden. De Belgische toezichthouder vraagt elk jaar aan de netbeheerders een onafhankelijke attestatie, want men moet erop kunnen vertrouwen dat bekabeling en bebuizing die gesloopt wordt, ook daadwerkelijk weg is, en dat de sloop zelf juist becijferd is.

Van initiatie tot boeking
Infrax begreep al snel dat niet alleen het eindcijfer telt, maar dat controle over het volledige proces van initiatie tot financiële boeking noodzakelijk is. Om deze controle verder uit te bouwen en het beheer van haar activa te optimaliseren, is Infrax gestart met een ambitieus project. Informatisering moet de operationele, technische en financiële dimensies verder integreren. Ook worden de betrokken werkprocedures onderworpen aan een risicoanalyse.

De focus van Infrax op informatietechnologie, procesmatig denken en risicobeheersing is het basisprincipe van de International Standard for Assurance Engagements (ISAE) 3402. Deze rapporteringstandaard, uitgevaardigd door de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) in 2011 en erkend als opvolger van de bekende norm SAS 70, vormde dan ook het ideale kader voor de door Infrax gewenste attestatie. De norm geeft een onafhankelijke en getekende verklaring over de betrouwbaarheid van de financiële rapportering in een bepaalde sector van dienstverlening. De verklaring is gebaseerd op een diepgaande evaluatie van het bestaan, de opzet en de werking van de noodzakelijke controles.

Meer dan een verklaring
EY bepaalde samen met Infrax eerst de reikwijdte van de gevraagde attestatie. Er werd nagegaan welke diensten en processen opgenomen moesten worden, en hoe de inspanningen voor de attestatie zo efficiënt mogelijk konden verlopen, zonder de zekerheid die de verklaring moest bieden in gevaar te brengen. Daarna werd gekeken of alle risico’s verbonden aan de diensten en processen geïdentificeerd waren, en of ze allemaal onder één of meerdere controleactiviteiten vielen. Het ontwerp en de operationele werking van de controles werd grondig geëvalueerd. Alles werd gedocumenteerd in een rapport volgens de voorschriften van ISAE3402.

Bij een rapportering volgens ISAE3402 gaat het om meer dan de uiteindelijke verklaring. ISAE3402 opent mogelijkheden om processen te verbeteren, risico’s beter te beheersen en kennis uit te wisselen. De evaluatie en de samenwerking die er bij komt kijken, worden uitgediept. Zo werkte EY in het kader van de attestatie niet alleen nauw samen met de operationele verantwoordelijken, maar ook met het departement Interne Audit van Infrax.

EY heeft ondertussen een uitgebreide expertise en ervaring opgebouwd in het onafhankelijk attesteren van dienstverlening via rapporteringstandaarden, zoals ISAE3402 en ISAE3000. Naast de energiesector, is er ook veel interesse vanuit ziekenhuizen, sociale secretariaten en ICTdienstenleveranciers, omdat deze voor talrijke klanten gevoelige informatie beheren en behandelen. Ook daar speelt vertrouwen tussen leverancier en klant een belangrijke rol.

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts. Or download our EY Insights app for mobile devices.

 

Click here to view some of our recent presentations on slideshare.


Seminars

Click here to see the list of seminars and enroll online!