Government & Public Sector

  • Share

Lean management: ook voor overheden

In het vorige nummer van Forum lichtte Fabrice Lobet een project toe waarin lean management werd toegepast. In dit nummer gaan we kort in op deze methode en de relevantie ervan voor overheidsorganisaties.

Het vertrekpunt van lean management is de klant. Het doel is om alle processen binnen een organisatie te benaderen vanuit de waarde die ze creëren voor de klant. Essentieel is dan ook dat aan klanten gevraagd wordt wat ze willen.

Slank en lenig
Het woord lean kan op twee manieren begrepen worden. Ten eerste als ‘slank’, want alles wat geen reële waarde oplevert voor de klant moet weg. Activiteiten die geen waarde bijbrengen kunnen alleen behouden blijven als ze noodzakelijk zijn voor het functioneren van de organisatie. Ten tweede betekent lean ‘lenig’: lean processen zijn makkelijk aan te passen aan de veranderende behoeften of vragen van de klant. Immers, deel van de methode bestaat erin om een product ook pas te maken of een dienst pas te leveren op het moment dat er vraag naar is.

Lean in de organisatiecultuur
Lean management is meer een filosofie dan een methode. Iedereen in de organisatie werkt mee aan het einddoel en aan continue verbetering. Om dit te bereiken, moet de aanpak in de organisatiecultuur opgenomen worden en zich op de lange termijn richten. Op het vlak van de kwaliteit van de dienstverlening zijn de resultaten vaak indrukwekkend. Ook de tevredenheid en werkvreugde van de medewerkers neemt toe. Professor Slomp van de Universiteit van Groningen: “Als het lukt, voelen werknemers zich geen metselaars maar kathedralenbouwers die samen naar betere resultaten streven.”

Lean in de overheid
Lean management ontstond in de autoproductie en heette eerst lean manufacturing. Nu wordt lean management meer en meer in de dienstensector en bij de overheid toegepast, bijvoorbeeld in ziekenhuizen en overheidsbedrijven. ‘Echte’ overheidsadministraties kunnen met lean een antwoord geven op de groeiende vraag van de burger naar een kwaliteitsvolle dienstverlening. Ze kunnen de motivatie van personeel verbeteren en de efficiëntie verhogen.

Structureel
Typisch voor overheidsorganisaties is de mix tussen beleidsprocessen, projecten en uitvoering. Uitvoeringsprocessen met veel routinematige handelingen komen bij uitstek in aanmerking voor lean management. Kleine verbeteringen in een proces hebben al een groot effect. Ook blijkt dat een structurele aanpak die niet alleen op besparingen is gericht zoals lean management betere resultaten oplevert dan de zoveelste kaasschaaf.

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts. Or download our EY Insights app for mobile devices.

 

Click here to view some of our recent presentations on slideshare.


Seminars

Click here to see the list of seminars and enroll online!