Government & Public Sector

  • Share

Ministerie Brussels Hoofdstedelijk Gewest kiest EY

Het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest koos voor EY als partner voor de operationalisering van zijn Directie Interne Audit. De Directie vormt het sluitstuk van een systeem van interne controle en organisatiebeheersing dat het ministerie moet helpen zijn middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten.

De medewerkers van de Directie Interne Audit werkten de voorbije maanden aan een methodologie voor risicoanalyse en aan een handboek voor interne audits. De methodologie is gericht op de identificatie van de risico’s die de verwezenlijking van de doelstellingen van het ministerie in het gedrang kunnen brengen. Wanneer een interne audit zijn aandacht op die risico’s richt, maximaliseert het zijn toegevoegde waarde. Het handboek, gebaseerd op de erkende standaarden van het Instituut voor Interne Auditoren, beschrijft hoe auditors daarbij het best te werk gaan.

Ondersteuning bij professionalisering
EY besprak beide documenten met de Directie Interne Audit vooraleer ze ter goedkeuring naar het Auditcomité van het Ministerie gingen. Zo kon de Directie Interne Audit zijn aanpak nog sterker professionaliseren. Binnenkort worden de documenten in principe goedgekeurd door het Auditcomité van het Ministerie en kunnen de interne auditoren van start gaan met de risicoanalyse en het uitvoeren van interne auditopdrachten. Ook hiervoor doen ze beroep op EY.

Ruime ervaring in publieke sector
Voor het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest past de uitbouw van de interne auditdienst in een streven naar een modern en degelijk bestuur. Het initiatief kan inspirerend werken voor andere federale en lokale overheden in ons land. EY stelt zijn ruime ervaring met interne audit in de publieke sector graag ter beschikking.

Wenst u zelf een interne auditdienst op te starten of verder uit te bouwen, neem dan vrijblijvend contact op.

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts. Or download our EY Insights app for mobile devices.

 

Click here to view some of our recent presentations on slideshare.


Seminars

Click here to see the list of seminars and enroll online!