Government & Public Sector

  • Share

SPW kiest voor een nieuwe ICT-strategie met EY

De openbare dienst van Wallonië (Service Public de Wallonie) is het resultaat van de fusie tussen het Waalse ministerie van uitrusting en transport (Ministère de l’Equipement et des Transports) met het ministerie van het Waalse Gewest (Ministère de la Région Wallonne).

EY heeft het hele overgangstraject begeleid. Het ging om twee hybride organisaties met elk een ver-schillende manier van werken, die voor verbetering vatbaar was. Vanaf het begin moest de nieuwe organisatie twee uitdagingen van formaat aanpakken. Ten eerste de overdracht van de contracten met de continue toeleveranciers. Daarnaast was het nodig om een duidelijke ICT-strategie te implementeren.

Begeleiden van de overdracht en opstellen van een roadmap

EY heeft heel wat domeinen binnen de organisatie geanalyseerd. Telkens werd de aard van de dienstverlening en de selectiecriteria van de potentiële leveranciers herbekeken. Daarna zijn er verschillende loten op de markt gebracht. Na de inschrijvingsprocedures werden de beste leveranciers uitgekozen. Vervolgens zijn de contracten opnieuw onderhandeld, inclusief de criteria en het niveau waaraan de dienstverlening van de leveranciers moeten voldoen. Ook de boetes, die worden toegepast als het contract niet wordt nageleefd, zijn onder de loep genomen. De overgangsfase met de bestaande leveranciers naar de nieuwe organisatie is nu aan de gang.

Bovendien heeft EY de SPW geholpen met het definiëren van zijn ICT-strategie. Dat gebeurde op basis van 4 pijlers: klantgerichtheid en aandacht voor de gebruikers, innovatie door technologie, afspraken nakomen en middelen optimaliseren. Op 3 maart 2011 heeft de Waalse regering een roadmap met die vier onderdelen goedgekeurd. De SPW moet die nu in concrete acties omzetten. Om succes te boeken, moet het Waalse Gewest zijn ambities van morgen kunnen waarmaken en zijn administratie laten aansluiten met de technologie van de toekomst. EY beschikt intern over de nodige competenties en ervaring om de Waalse regering te begeleiden, zodat die de doelstellingen waar kan maken.

Connect with us

Stay connected with us through social media, email alerts or webcasts. Or download our EY Insights app for mobile devices.

 

Click here to view some of our recent presentations on slideshare.


Seminars

Click here to see the list of seminars and enroll online!