Barometer van de Belgische Attractiviteit 2013

Hoog tijd voor een structurele aanpak

  • Share

View this page in French

2012 was een zeer lastig jaar voor Europa en België. Bedrijven hadden last van besparingsmaatregelen door de overheid, de aanhoudende wereldwijde onzekerheid en het lage consumentenvertrouwen.

Het Europese continent ging gebukt onder een recessie, met een krimpende economie, wijdverspreide werkloosheid en oplopende staatsschulden. Hoewel er enkele zinvolle beleidsmaatregelen werden genomen, is hun impact tot nog toe beperkt. Er is nog veel werk voor de boeg.

Uit de Europese barometer van dit jaar blijkt dat de huidige problemen het vertrouwen van beleggers in het oude continent niet hebben beschadigd. Buitenlandse investeerders lijken te zijn redelijk zeker over het vermogen van het continent om deze moeilijke periode te overwinnen en er sterker uit te komen. Tegelijk erkennen Europese regeringen de essentiële rol van FDI om banen te creëren en hun economieën te vergroten.

De barometer toont aan dat België uitstekende resultaten behaalt in termen van directe investeringen. Maar zodra deze cijfers in detail geanalyseerd worden, leidt het tot een genuanceerder beeld van de attractiviteit van het land.

1 Meer projecten, minder banen

In 2012 was België de vijfde grootste begunstigde van directe buitenlandse investeringen (DBI) in Europa. Met 169 projecten (+10,5%) was dit de beste score sinds 2007. Over heel Europa daalde het aantal met 2,8%.

Maar de voordelen in termen van werkgelegenheid in België zijn minder. We zien een significante daling (18%), terwijl de gemiddelde werkgelegenheid in Europa steeg met 8%. Dit is de laagste score ooit voor België, en het verdwijnt hiermee uit de top 15 van werkgelegenheid.
 

DBI per land

DBI per land

2 Zakelijke dienstverlening en sales & marketing de belangrijkste sectoren

Afgelopen jaar waren deze twee sectoren goed voor 75 investeringsprojecten. Aangezien de jobcreatie bij deze projecten echter klein is (gemiddeld minder dan 5 arbeidsplaatsen per project) is de invloed op de werkgelegenheid gering.

Ook bedrijven in de industriële sector (chemie, machines, kunststoffen, rubber, etc.) hebben meer geïnvesteerd. Het aantal projecten in de industrie steeg met 83,9% naar 57. Dit waren vooral uitbreidingsprojecten. Het effect op de werkgelegenheid was aanzienlijker: 1.359 van de 2.939 nieuwe banen kwamen uit deze sector.

3 Toename greenfield-projecten

In België is het aantal greenfield-projecten (nieuwe investeringsprojecten) verder toegenomen, van 100 in 2011 naar 107 van de 169 projecten in 2012. De meeste greenfield-projecten werden uitgevoerd in Vlaanderen (51 of 48%), gevolgd door Brussel (35 of 33%) en Wallonië (21 of 20%).

4 Verenigde Staten blijven de grootste investeerder in België

Met 41 investeringen van de 169 blijven de Verenigde Staten de grootste investeerder in België. Ook de buurlanden zijn verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de buitenlandse directe investeringen in België: Frankrijk (21/169), Duitsland (16/169), Nederland (11/169) en het Verenigd Koninkrijk (9/169 ).

Het aantal investeerders uit de BRIC-landen en Japan daalde in België, deze groep landen is nu goed voor 8% van de investeringen, tegen 12% in 2011.

5 Vlaanderen is de primaire investeringsregio

In 2012 gingen 80 (47%) van de 169 investeringen naar Vlaanderen, Wallonië telde er 52 (31%), terwijl Brussel er 37 (22%) kreeg. Veel bedrijven die nog niet in België investeren kennen de verschillen tussen de regio’s echter niet. Men meent dat Brussel België is, en België Brussel.

6 Vooruitzichten

Investeerders zijn van mening dat om mee te blijven doen in de strijd om buitenlandse investeerders, België actief werk moet maken van

  • het verlagen van de loonkosten (46%);
  • het verlagen van de belastingdruk (35%);
  • het ondersteunen van de high-tech en innovatieve industrie (23%);
  • het faciliteren van kleine en middelgrote ondernemingen (19%);
  • de verdere inzet op de ontwikkeling van het onderwijs- en opleidingssysteem (17%).

Meer informatie leest u in het volledige verslag (pdf, 3mb) .