Inzicht Envue Special

Inzicht

Bouwen aan een beter werkende wereld

  • Share

Ondernemers zullen nog meer rekening moeten houden met globalisering. Want ondernemen wordt niet alleen complexer, alles gebeurt ook in een verschroeiend tempo. Een open geest, diversiteit, teaming en een goede analyse en interpretatie van alle gegevens zijn essentiële kwaliteiten van de toekomstige ondernemer, zegt Rudi Braes, managing partner EY. ‘Met onze Vision 2020 willen we ook een steentje bijdragen.’

Ondernemen in de toekomst zal op diverse vlakken niet zoveel verschillen met de situatie vandaag. Ondernemers houden nu ook al rekening met de globalisering, opkomende groeilanden en -markten, een ouder wordende bevolking en snel veranderende technologische ontwikkelingen. ‘Het grote verschil? De wereld zal steeds meer geglobaliseerd zijn, wordt complexer en verlangt meer interconnectiviteit’, zegt Rudi Braes, managing partner van EY en lid van het EMEIA Executive Committee. ‘Ondernemers moeten aanwezig zijn in de opkomende groeimarkten om zelf succesvol te zijn, zeker omdat ons land zo klein is. België is de vierde meest open economie ter wereld. Om te groeien, moeten bedrijven aan internationalisatie denken.’

Daarnaast kunnen bedrijven niet voorbijgaan aan de technologische evolutie. ‘In 1994 had één mens op de duizend een mobiele telefoon’, legt Rudi Braes uit. ‘Nu zijn er 5 miljard mobiele devices. Dat is een ongelooflijke stijging. Dit betekent dat bedrijven op een andere manier moeten werken en dat ze ook veel meer data ontvangen en moeten interpreteren.’ De voorbije twintig, dertig jaar is ook de regulering toegenomen. ‘Ook dat is een factor waar de bedrijven rekening mee moeten houden.’

‘Globalisering is niet nieuw, maar is wel in karakter veranderd’, voegt Jan Grauls, senior advisor bij EY, daar aan toe. ‘Complexiteit en snelheid zijn de belangrijkste uitdagingen voor bedrijven vandaag én in de toekomst. Voor het bedrijfsleven betekent dit dat ze op de tippen van hun tenen moeten staan om het allemaal te volgen. Een bedrijf is verplicht zich voortdurend aan te passen aan de buitenlandse markten. Ook het consumentengedrag blijft veranderen. De consument in Azië bijvoorbeeld heeft een ander gedragspatroon dan die in het Westen. Bedrijven moeten niet alleen hun productaanbod aanpassen, maar ook de toelevering.’

Lokale markten begrijpen is belangrijk voor het ondernemen in de toekomst. ‘Uiteraard maakt je organisatie gebruik van je netwerk, maar je mag niet vergeten om goed verbonden te zijn met de lokale markt’, zegt Rudi Braes. ‘Een globale visie met een local empowerment’. Daarbij mag het niet ontbreken aan inzicht. ‘Een bedrijf kan misschien over veel data beschikken, maar het is van groot belang om die zaken met veel inzicht te interpreteren. Daarom hechten we zowel voor onze organisatie als voor onze cliënten veel belang aan data-analyse.’ Daarnaast zijn ook partnerschappen met bedrijven in de groeigebieden cruciaal. ‘Het is moeilijk te overleven als je geen beroep kunt doen op betrouwbare partners’, zegt Jan Grauls.

Diversiteit

Ondernemen wordt dus niet alleen complexer, maar zal ook in een sneller tempo gebeuren. Dat vraagt van de ondernemers diverse competenties. Openheid van geest en diversiteit zijn volgens Rudi Braes twee essentiële eigenschappen. ‘In de raad van bestuur zitten idealiter mensen met verschillende culturele, sociologische en technologische inzichten. Elk bedrijf dat succesvol wil zijn, moet een innovatiecultuur in de organisatie brengen. Die vernieuwing komt soms van een andere generatie, die op een heel andere manier communiceert.’

Door de complexiteit van een wereld die permanent verandert, zullen ondernemers ook de omgevingsfactoren nog beter moeten inschatten. Jan Grauls: ‘Daarom is het belangrijk dat ondernemers zich laten adviseren om zeker te zijn dat ze juist handelen. De adviesfunctie neemt aan belang toe. Eerst goed advies inwinnen en daarna zelf beslissen, is het uitgangspunt.’

Jan Grauls ziet dat de samenleving steeds meer weggaat van de zelfregulering. ‘Er is een trend om meer te reguleren. Dat gebeurt niet alleen in onze sector, maar ook bij overheden en financiële instellingen. Europa ontwikkelt instrumenten om het gedrag van bedrijven en financiële instellingen in bepaalde regels in te bedden.’

Meer regulering betekent naast meer complexiteit ook meer duurzaamheid en minder volatiliteit. Duurzaam ondernemen, en meer bepaald het maatschappelijk verantwoord ondernemen, treedt op het voorplan bij veel bedrijven. ‘Ik merk dat ondernemers steeds meer belang hechten aan duurzaamheid. Dat houdt niet alleen duurzame winst- en groeicijfers in, maar ook duurzame winst voor de maatschappij waarin het bedrijf opereert. Als we die trend kunnen versterken en consolideren, dan is dat een goede zaak’, vindt Jan Grauls.

‘Duurzaamheid krijgt vaak een groen label, maar het gaat veel verder dan dat’, voegt Rudi Braes er nog aan toe. ‘Het betekent ook duurzaamheid van de resultaten. Niet alleen belang hechten aan het volgende kwartaal, maar ook aan de volgende jaren. Die continuïteit is belangrijk.’

Vision 2020

EY wil een steentje bijdragen met hun Vision 2020. ‘Die visie is gestart vanuit onze kijk op de maatschappij en ons beeld van elementen die het wantrouwen in de economische toestand veroorzaken.’ In hun Vision 2020 definieerde EY wie ze willen zijn voor de maatschappij en wat hun ambitie is. ‘De maatschappij verwacht van ons dat we meewerken aan de creatie van vertrouwen, het bieden van kennis en het zoeken en opleiden van competente medewerkers.. We motiveren en inspireren onze collega’s om aan onze cliënten het juiste advies te geven. Onze medewerkers krijgen een rijke scholing in de top van het ondernemende en politieke leven en worden gevormd om mee te bouwen aan die betere wereld. Verlaten ze toch ons bedrijf, dan hopen we dat we future leaders gecreëerd hebben.’ Veel competenties in huis hebben, verhoogt eveneens de kwaliteit van de audit. ‘Groeien en veel competenties hebben, conflicteert niet met het auditor-zijn, zegt Rudi Braes. ‘Integendeel, het verhoogt de kwaliteit van de audit omdat meer kennis kan ingezet worden. En kwaliteit en betrouwbaarheid dient steeds op de eerste plaats te komen. Daarom zijn diepgaande data-analyses ook zo belangrijk. Door gegevens intelligent te verzamelen en te analyseren, weet je meer en bied je meer kwaliteit en toegevoegde waarde aan de maatschappij. We streven naar exceptional client service door de best performing teams in te zetten, wereldwijd.’